Početna

Djelatnost

* Pružanje socijalnih usluga djeci bez roditelja ili djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi u dobi  od 0 – 7/10 godina starosti

* Pružanje socijalnih usluga trudnici ili majci s djetetom do godine dana života

*  Pružanje socijalnih usluga primarnim, udomiteljskim i posvojiteljskim obiteljima

SOCIJALNE USLUGE

Usluge za djecu

 • Privremeni smještaj (do 6 mjeseci, izuzetno dob 1 godine)
 • Poludnevni boravak
 • Cjelodnevni boravak
 • Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku
 • Rana intervencija (fizikalna terapijam radna terapija, logopedska terapija, psihološka podrška, socijalni rad)
 • Savjetovanje i pomaganje djeci nakon izlaska iz skrbi i djeci u udomiteljskim obiteljima

Usluge za trudnicu ili majku s djetetom

 • Smještaj trudnice
 • Smještaj majke s djetetom

Majke i trudnice se smještavaju u Majčinski dom u dvokrevetne ili jednokrevetne sobe, najduže do 1 godine života djeteta.

Usluge za obitelj

 • Savjetovanje i pomaganje primarnih obitelji
 • Savjetovanje i pomaganje udomiteljskih obitelji
 • Savjetovanje i pomaganje posvojiteljskih obitelji