Početna

O Nazorovoj

Dom u Nazorovoj  osnovan je iz Zaklade baruna Jelačića i s radom je započeo 01.01.1888. godine. Zgradu kakvu danas poznajemo projektirao je poznati arhitekt Ignatz Fischer, a izgrađena je 1914. godine.

U Sjedištu Doma organiziran je Odjel skrbi za djecu dobi od 0 – 7/10 godina i Majčinski dom koji zbrinjavaju kroz razne socijalne usluge do 80 djece u dobi od 0 – 7/10 godina i 12 trudnica i majki s djecom.

Odjel godišnje primi i otpusti prosječno 70 – ak djece.

Odjelom skrbi o djeci od 0 – 7/10  godina rukovodi Jelica Belošević, soc.radnica.

U Sjedištu Doma u Nazorovoj smještena je služba računovodstvenih, općih i administrativnih poslova. Voditeljica računovodstva je Vesna Rajić, dipl.oecc.

Misija: Svakom djetetu u  skrbi osigurati uvjete i poticaje za optimalni rast i razvoj kroz timski pristup i skup multidisciplinarnih usluga, kao i odgovarajuću skrb obiteljskog tipa.

Majke i trudnice, primjenom multidisciplinarnih usluga i timskim pristupom, te podrškom vanjskih sudionika, osposobiti za odgovorno roditeljstvo s ciljem prevencije separacije i institucionalizacije djece.

Vizija: Doprinijeti razvoju društva, osjetljivijeg i usmjerenijeg na prevenciju zanemarivanja i zlostavljanja djece, organiziranjem Centra za djecu, gdje će djeca iz rizičnih obitelji, uz timski pristup, dobiti na vrijeme sveobuhvatnu, multidisciplinarnu i djelotvornu uslugu, usmjerenu na stvaranje jednakih uvjeta i mogućnosti za rast, razvoj i afirmaciju, kakve imaju djeca iz obitelji bez rizika.