Početna

Socijalne usluge

Smještaj i boravak djece

  • privremeni smještaj – do 6 mjeseci, iznimno 1 godinu
  • tjedni smještaj
  • boravak:  cjelodnevni (do 12 sati) i poludnevni (do 8 sati)

Osnovne usluge
Stanovanje, prehrana, odijevanje, njega i briga o zdravlju, odgoj i emocionalna podrška, usluge socijalnog rada, usluge psihološke podrške.
Dodatne usluge
Pedijatra, logopeda, fizioterapeuta, pedagoga, pedodonta, po potrebi fizijatra.

Smještaj trudnica i majki

Trudnice i majke se smještavaju na Majčinski odjel zbog ugrožavajućih obiteljskih, stambenih i materijalnih uvjeta. Osim usluga za zadovoljenje osnovnih potreba, pomoći i podrške u skrbi za dijete, osigurane su im dodatne usluge; ginekološka skrb, edukacija s područja skrbi o djetetu, partnerskih odnosa, pomoć pri ostvarivanju prava za dijete i sebe.