Početna

Javna nabava

PONIŠTENJE JAVNE NABAVE : MOTORNO VOZILO – OSOBNI AUTOMOBIL SREDJE KLASE – NOVI
Zagreb, 02.11.2018.
Preuzmite odluku o poništenju: 
Poništenje javne nabave

JEDNOSTAVNA NABAVA ZA SMRZNUTU HRANU I MESO:
Poziv na dostavu ponude DOMU ZA DJECU ZAGREB, Nazorova 49 za:
–  Smrznute proizvode-riba,povrće i sladoled
–  Mesne proizvodi
Zagreb, 06.09.2018.,  12,00 sati.
Preuzmite dokumentaciju nabave: 
Smrznuti proizvodi-riba,povrće i sladoled
Mesni proizvodi

JEDNOSTAVNA NABAVA ZA MOTORNO VOZILO/OSOBNI AUTOMOBIL:
Poziv na dostavu ponude   motorno vozilo/osobi automobil Nazorova 49
Zagreb, 23.07.2018.,  16,00 sati.
Preuzmite: 
Motorno osobno vozilo_NABAVA

JEDNOSTAVNA NABAVA:
Poziv na dostavu ponude klimatizacije objekta Nazorova 49
Zagreb, 05.06.2018.,  8,00 sati.
Preuzmite: 
Klimatizacija objekta, Nazorova 49

PLAN NABAVE 2018.
Preuzmite: 
PLAN NABAVE 2018.g.
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova

Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave 2017
Preuzmite:
Provedba_jednostavne_nabave_1
Provedba_jednostavne_nabave_2

DOM ZA DJECU I MLAĐE PUNOLJETNE OSOBE ZAGREB, ZAGREB, Nazorova 49
JAVNA NABAVA ZA 2017.

Zagreb, 22.02.2017.g.
Ur.broj: 256/2017

Na temelju članka 28. stavka 1 Zakona o javnoj nabavi (120/16) ravnateljica Doma utvrđuje Plan nabave Dječjeg doma Zagreb za 2017.g.
Planom nabave za 2017.g. utvrđuje se nabava roba, usluga i radova za koje su sredstva planirana u financijskom planu Doma, a financirana sredstvima Državnog proračuna.
Plan nabave za 2017.g. stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2017.g. i objaviti će se na internetskim stranicama Dječjeg
doma Zagreb.

Ravnateljica Doma
Jasna Ćurković Kelava, dr.med.

Preuzmite : PLAN NABAVE ZA 2017

DOM ZA DJECU I MLAĐE PUNOLJETNE OSOBE ZAGREB, ZAGREB, Nazorova 49
JAVNA NABAVA ZA 2016.

Zagreb, 02.01.2016.g.
Ur.broj: 20/16
Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (N.N. broj 90/11, 83/13 i 143/13) ravnateljica Doma za djecu i mlađe punoljetne osobe Zagreb donosi slijedeću:
ODLUKU O PROVEDBI NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA NA KOJUSE SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI NE PRIMJENJUJE OBVEZA PROVEDBE POSTUPAKA JAVNE NABAVE
Ravnateljica Doma:
Jasna Ćurković Kelava, dr.med.

Preuzmite : Plan nabave 2016
Preuzmite : Odluku o provedbi nabave


 

DOM ZA DJECU I MLAĐE PUNOLJETNE OSOBE ZAGREB, ZAGREB, Nazorova 49
JAVNA NABAVA ZA 2015.

Zagreb, 30.01.2015.g.
Ur.broj: 179/15
Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (N.N. broj 90/11, 83/13 i 143/13) ravnateljica Doma za djecu i mlađe punoljetne osobe Zagreb donosi slijedeću:
ODLUKU O PROVEDBI NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA NA KOJUSE SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI NE PRIMJENJUJE OBVEZA PROVEDBE POSTUPAKA JAVNE NABAVE
Ravnateljica Doma:
Jasna Ćurković Kelava, dr.med.

Preuzmite plan javne nabave za 2014: Plan nabave javna objava – Izmjene i dopune
Preuzmite plan javne nabave za 2015: Plan javne nabave za 2015
Preuzmite registar ugovora (ažurirano): registar ugovora (ažurirano)
Preuzmite odluku o provedbi nabave: Odluka o provedbi


 

DOM ZA DJECU I MLAĐE PUNOLJETNE OSOBE ZAGREB, ZAGREB, Nazorova 49
JAVNA NABAVA ZA 2014.

Zagreb, 28.02.2014.g.
Ur.broj: 304/2014
Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (N.N. broj 90/11, 83/13 i 143/13) ravnateljica Doma za djecu i mlađe punoljetne osobe Zagreb donosi slijedeću:

ODLUKU O PROVEDBI NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA NA KOJUSE SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI NE PRIMJENJUJE OBVEZA PROVEDBE POSTUPAKA JAVNE NABAVE
Ravnateljica Doma:
Jasna Ćurković Kelava, dr.med.

Preuzmite plan javne nabave za 2014: Plan nabave javna objava
Preuzmite odluku o provedbi nabave: odluka-str.1
Preuzmite odluku o provedbi nabave: odluka-str.2
Preuzmite odluku o provedbi nabave: odluka-str.3


Na temelju članka 20. stavka 1 Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11) i članka 39. Statuta Doma, v.d.ravnateljice Doma donosi izmjene i dopune Plana nabave za 2012.g.
Izmjene i dopune Plana nabave za 2013.g. objaviti će se na internetskim stranicama Doma za djecu i mlađe punoljetne osobe Zagreb.
Plan nabave za 2013.g. stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 01.01.2013.g. i objaviti će se na internetskim stranicama Doma za djecu i mlađe punoljetne osobe Zagreb.
Ur.broj:  1697/12
V.d. ravnateljice Doma:
Jelica Belošević, soc.radnica
U Zagrebu, 31.12.2013.g.

Preuzmite plan javne nabave za 2013 (izmjene i dopune plana): Plan_nabave_javna_objava
Preuzmite registar ugovora: Registar ugovora

Preuzmite plan javne nabave za 2012: Plan_nabave_javna_objava
Preuzmite plan javne nabave za 2013: Plan_nabave 2013 – javna_objava