Početna

O Domu

 

Dječji dom ZAGREB ustanova je socijalne skrbi koja kroz socijalne usluge zbrinjava djecu bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu čiji je razvoj bio ugrožen u vlastitim obiteljima, te trudnice i majke s djecom. Dom pruža usluge i obiteljima djece, primarnim, udomiteljskim i posvojiteljskim. Kapacitet usluga je za  200 djece i mladih u dobi od 0 – 21 godinu, 10 trudnica i majki s malom djecom te za 100 korisničkih obitelji. Dom djeluje u sustavu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

POVIJEST USTANOVE

Povijest Doma započinje 1882. godine kada je doneseno Rješenje o osnivanju Kraljevskog zemaljskog sirotišta iz sredstava Zaklade Eduarda baruna Jellachicha. Sirotište je počelo s radom 01. siječnja 1888. godine “na brdu Josipovcu nedaleko od Zagreba” (današnja Nazorova 51) pod upravom Družbe sestara milosrdnica i sestre Magne Saurer koja je upravljala Sirotištem više od 25 godina.

Zgrada Doma izgrađena je po projektu uglednog arhitekta Ignatza Fischera 1914./1915. godine. Od 1920. godine upravljanje preuzima država i Ministarstvo socijalne politike. Od 1940. godine ustanova uz djecu počinje zbrinjavati trudnice i majke s dojenčadi.

Od 1984. godine Domu u Nazorovoj pridružuju se domovi M.Badel, M.Orešković i I.G.Kovačić koji su današnje podružnice Laduč, A.G.Matoš i I.G.Kovačić. Od 1997. godine Dom počinje s programom organiziranog stanovanja mladih u dislociranim stambenim jedinicama – Stambena zajednica s ciljem sigurnog osamostaljivanja korisnika po završetku boravka u domovima.

Uz Dom su neizbrisivo vezane brojne osobe koje su ostavile dubokog traga u sustavu socijalne i dječje zaštite, kao podupiratelj i zaštitnik djece Josip Šilović – “otac naše socijalne politike”, te upravitelji ili ravnatelji: soc.radnici Stjepan i Draga Leppe, Vladimir Nazor,  dr. Gustav Jungwirth, dr. Grosman, dr. Boris Mravunac, dr. Ana Skopal Grospić, dr. Aleksandar Moraitti, Ivanka Uzelac, Vladimir Marković i dr.

UPRAVA DOMA

Domom upravlja Upravno vijeće imenovano za razdoblje od 26.07. 2020. do 25.07.2024. godine: predsjednik UV-a mr.sc. Hrvoje Pezo, dr.med.dent., zamjenica predsjednika Ivana Maras Pezer, dipl.talijanist i povjesničar, i članovi: dr.sc. Mandica Vidović, dr.med. – pedijatar,  Mirela Bradica, dipl.soc.pedagog i Mateja Mandić, dipl.soc.radnica.

Predsjednik i članice Upravnog vijeća i ravnateljica Doma

 

Dječjim domom ZAGREB  rukovodi ravnateljica Jasna Ćurković Kelava, dr. med. u mandatu od 24.01.2022. do 23.01.2026. godine.

 

Zaposlenici Doma

Ustanova ima 175 zaposlenika, od čega je 130 stručnih radnika:  odgajatelji, medicinske sestre, rehabilitator, socijalni pedagozi, socijalni radnici, psiholozi, liječnik, logoped, fizioterapeut, radni terapeut i dr., 45 zaposlenih su računovodstveni i administrativni radnici te tehničko osoblje: kuharice, pralje, spremačice, domari, portiri i dr.

Ustroj Doma

Dječji dom Zagreb uz Sjedište u Nazorovoj 49 ima 3 podružnice i 10 dislociranih stambenih jedinica:

  • Dječji dom Zagreb – Sjedište, Zagreb, Nazorova 49
  • Podružnica LADUČ, Laduč, Zagrebačka 106
  • Podružnica I.G. KOVAČIĆ, Zagreb, Ul. I.G.Kovačića 23
  • Podružnica A.G. MATOŠ, Zagreb, Selska c. 132
  • Stambena zajednica mladih –  Organizirano stanovanje uz povremenu podršku.