Početna

EU fondovi

 

       Europska unija – zajedno do  fondova EU 

O KAMPANJI ZA RAZVOJ MREŽE UDOMITELJSKIH OBITELJI

Detalje pročitajte ovdje: Web info_EU

Dječji dom Zagreb trenutno provodi 2 (dva) projekta financirana iz sredstava EU:

Kontakt osoba za više informacija: Jasna Ćurković Kelava, dr.med.

Naziv projekta: “Transformacija Dječjeg doma Zagreb-infrastrukturna prilagodba za pružanje izvaninstitucionalnih usluga”
(KK.08.1.3.02.0004)
Operativni program “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020.
Svrha projekta je pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije sustava pružanja socijalnih usluga u RH kroz ulaganja u prenamjenu i opremanje objekata.
Ukupna vrijednost projekta je 15.187.130,50 kn koji se 100 % financira iz sredstava EU – EFRR.
Razdoblje provedbe projekta od 2015. – 2021 .g.

Očekivani rezultati projekta: – povećanje broja korisnika izvaninstitucijskih usluga, smanjenje broja korisnika na smještaju u insitiucijama, adaptacija, rekonstrukcija i opremanje jedinica

Naziv projekta: “Transformacija Dječjeg doma Zagreb-širenje mreže izvaninstitucijskih usluga”
(UP.02.2.2.05.00003)
Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014.-2020.
Svrha projekta je deinstitucionalizacija i prevencija institucionalizacije djece i mladih, kroz promjene u strukturi stručnih i materijalnih resursa, izvaninstitucijskih usluga i
korisničkih skupina, te kroz inovativne pristupe Dječjeg doma Zagreb u razvoju mreže udomiteljskih obitelji kao partnera u alternativnoj obiteljskoj skrbi.
Projekt provodi Dječji dom Zagreb i udruga SVIMA kao partner.
Ukupna vrijednost projekta je 5.999.724,16 kn koji se 100 % financira iz sredstava EU – ESF.
Razdoblje provedbe projekta od 2018.-2021.

Kontakt osoba za više informacija: Nives Radeljić, voditeljica projekta