Početna

Riječ ravnateljice

DJEČJI DOM ZAGREB I EU PROJEKTI

Zahvaljujući činjenici da je nadležno ministarstvo donijelo sredinom veljače ove godine Individualni plan transformacije i deinstitucionalizacije Dječjeg doma Zagreb ispunjena je pretpostavka da Dom može aplicirati na natječaje za EU projekte koji podržavaju procese transformacije ustanove i širenje izvaninstitucionalnih usluga. Plan transformacije predviđa u naredne 3 godine smanjivanje kapaciteta institucionalne usluge smještaja na 6% sa sadašnjih 30%, širenje izvaninstitucionalnih usluga (organizirano stanovanje, savjetovanje i pomaganje, rana intervencija) na 94% sa sadašnjih 70% uz povećanje broja korisnika u svim uslugama (djeca, mladi, obitelji) s aktualnih 340 na 450 korisnika. …

Pročitaj više

Razvoj sustava

INDIVIDUALNI PLAN TRANSFORMACIJE I DEINSTITUCIONALIZACIJE DJEČJEG DOMA ZAGREB

Pročitaj više

Majčinski dom

Sponzorstva i donacije GRADA ZAGREBA, ERSTE BANKE I ATLANTIC GRUPE – Organizirano stanovanje majki s djecom                        

U opremljeni 2 – sobni stan u naselju Voltino koji je Domu na korištenje i uz plaćene režije ustupila ERSTE & STEIERMARKISCHE BANKA, od veljače 2016. godine uselile su 2 mlade majke sa svojom djecom. Krajem 2015. godine Dom je za organizirano stanovanje djece i majki, dobio i 2 stana od Grada Zagreba, opremljena sponzorski od strane Atlantic Grupe. …

Pročitaj više