Početna

Dokumenti

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg doma Zagreb 01-06-2023

Financijski planovi za razdoblje 2023.-2025.g.

Financijski izvještaji za 2022.godinu

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

Pravilnik o radu

Financijski izvještaji za 2021.godinu

Financijski planovi za razdoblje 2022.-2024.g.

Statut Dječjeg doma ZAGREB – pročišćeni tekst

Pročišćeni tekst Statuta

 

DJEČJI DOM ZAGREB Program rada za 2021. godinu

FINANCIJSKI PLAN ZA  2021. godinu

Financijski plan za 2021.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA  2020. godinu

Godišnji financijski obračun za 2020.

PROGRAM RADA ZA 2020. godinu

Dječji dom Zagreb – Program rada za 2020

FINANCIJSKI PLAN ZA  2020. godinu

Financijski plan za 2020.g.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA  2019. godinu

Godišnji financijski obračun za 2019.g.

PRAVILNIK 

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

PROGRAM RADA ZA 2019. godinu

PROGRAM RADA DJEČJEG DOMA ZAGREB za 2019.godinu

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2018. godinu

Godišnji financijski obračun za 2018.g.

 

PROGRAM RADA DJEČJEG DOMA ZAGREB za 2018. godinu

 

 STATUT DJEČJEG DOMA ZAGREB

Statut Dječjeg doma ZAGREB

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2018 GODINU:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017 GODINU:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017.G_refstr
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017.G_PRRAS
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017.G_BILL
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017.G_RasF
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017.G_PVRIO
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017.G_OBV

 PROGRAM RADA DJEČJEG DOMA ZAGREB ZA 2017. 

Program rada za 2017. Dječji dom Zagreb
Program rada za 2017. Odjel skrbi o djeci od 0 – 7 godina
Program rada za 2017. Podružnica A.G.Matoš
Program rada za 2017. Podružnica I.G.Kovačić
Program rada za 2017. Podružnica Laduč
Program rada za 2017. Stambena zajednic 

 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2016 GODINU:

Financijski izvještaj za 2016