Početna

Dokumenti

PROGRAM RADA DJEČJEG DOMA ZAGREB za 2018. godinu

 

 STATUT DJEČJEG DOMA ZAGREB

Statut Dječjeg doma ZAGREB

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2018 GODINU:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017 GODINU:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017.G_refstr
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017.G_PRRAS
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017.G_BILL
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017.G_RasF
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017.G_PVRIO
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017.G_OBV

 PROGRAM RADA DJEČJEG DOMA ZAGREB ZA 2017. 

Program rada za 2017. Dječji dom Zagreb
Program rada za 2017. Odjel skrbi o djeci od 0 – 7 godina
Program rada za 2017. Podružnica A.G.Matoš
Program rada za 2017. Podružnica I.G.Kovačić
Program rada za 2017. Podružnica Laduč
Program rada za 2017. Stambena zajednic 

 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2016 GODINU:

Financijski izvještaj za 2016