Početna

Razvoj sustava

26.02.2018.

INDIVIDUALNI PLAN TRANSFORMACIJE I DEINSTITUCIONALIZACIJE DJEČJEG DOMA ZAGREB

Sredinom veljače 2018. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo je Individualni plan transformacije i deinstitucionalizacije Dječjeg doma Zagreb.

Individualni plan transformacije DD Zagreb

PONOVLJENA OBJAVA: JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA IZBOR PARTNERA, ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA/UDRUGE ZA PROVEDBU PROJEKTA “TRANSFORMACIJA DJEČJEG DOMA ZAGREB – ŠIRENJE MREŽE IZVANINSTITUCIJSKIH USLUGA”

Zagreb, 09.02.2018.

Dječji dom Zagreb ponovno objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za izbor partnera, organizacije civilnog društva/udruge za provedbu projekta “Transformacija Dječjeg doma Zagreb – širenje mreže izvaninstitucijskih usluga”.

Zamoljavaju se zainteresirani da ponudu s iskazom interesa pošalju poštom ili dostave osobno najkasnije do 19.02.2018. do 15,00 sati na adresu: Dječji dom Zagreb, Nazorova 49, Zagreb (tajništvo).

Materijali za poziv su u prilogu:Poziv na iskaz interesa

 

 

Javni pozivJAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA IZBOR PARTNERA, ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA/UDRUGE ZA PROVEDBU PROJEKTA “TRANSFORMACIJA DJEČJEG DOMA ZAGREB – ŠIRENJE MREŽE IZVANINSTITUCIJSKIH USLUGA”

Zagreb, 01.02.2018.

Dječji dom Zagreb objavljuje Poziv za iskaz interesa za izbor Partnera u projektu (Europski socijalni fond) “Transformacija Dječjeg doma Zagreb – širenje mreže izvaninstitucijskih usluga”.

Mole se zainteresirani da dostave prijavu na Poziv najkasnije do 07.02.2018. godine do 15,00 sati poštom na adresu: Dječji dom Zagreb, Nazorova 49, Zagreb.

Materijali za Poziv su u prilogu objave:Javni poziv

 

OSOBNO MENTORSTVO U FUNKCIJI OSAMOSTALJIVANJA I ZAPOŠLJAVANJA MLADIH

U partnerstvu sa Udrugom SVIMA Dječji dom Zagreb od kolovoza 2015. godine provodi projekt “Osobno mentorstvo u funkciji osamostaljivanja i zapošljavanja mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi”. Udruga SVIMA je nositelj projekta a projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda s posredničkim tijelima Ministarstvom socijalne politike i mladih i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

U program projekta uključeno je 40 mladih (mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi i majke Majčinskog doma), a provodi ga 6 mentora, 3 stručna radnika Doma i 3 stručna radnika zaposlena na projektu.

Detaljnije o projektu: Osobno mentorstvo

 

INTEGRATIVNI PRISTUP U PREVENCIJI INSTITUCIONALIZACIJE I SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU DJECE BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI

Dječji dom ZAGREB u partnerstvu sa udrugom SVIMA, kao nositeljem, provodi trogodišnji projekt s ciljem što kvalitetnije transformacije Doma koja bi razvojem novih usluga morala biti najbolji odgovor na sve potrebe djece i njihovih obitelji, , sadašnjih i budućih korisnika Doma. U projektu sudjeluje 40-ak stručnih radnika Dječjeg doma Zagreb i suradničkih domova iz Osijeka, Rijeke i Splita.
Voditeljica projekta je NIVES RADELJIĆ, dipl.soc.radnica, uvažena stručnjakinja i provoditeljica brojnih projekata u RH i inozemstvu, vezanih za sustave socijalne skrbi o djeci.
Više o projektu:

word

10. prosinac 2014.

Razvoj sustava skrbi o djeci usmjeren je na transformaciju i deinstitucionalizaciju ustanova. To u praksi znači skraćivanje boravka djece u instituciji, davanje prednosti udomiteljstvu i posvajanju, gdje je moguće. Dom se u svijetlu tih promjena planira transformirati u CENTAR ZA DJECU, koji će pružati razne usluge institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi za djecu i obitelji (biološke, udomiteljske i posvojiteljske).

Već sada Dom Zagreb ima najkraći prosječni boravak djeteta u domu: 1 godina u Nazorovoj (djeca 0 – 7 godina) i 2 godine u podružnicama (školska djeca). Hrvatski prosjek je 4 godine.

Stručnjaci Doma smatraju, zbog izrazitih potreba i porasta socijalne patologije kod djece, da je najbolja skrb kombinacija svega što pruža dom (stručna i materijalna pomoć djeci, opservacija djece, rana dijagnostika i intervencija, stručna podrška obiteljima, kratkotrajni smještaji djece, stambene zajednice,  skrb o majkama i djeci i dr.) i kvalitetna udomiteljska obitelj (iskustvo obiteljskog života, osjećaj pripadnosti, emocionalna podrška).