Početna

Razvoj sustava

„ZA SIGURNO ODRASTANJE U OBITELJI“

Završna konferencija pod nazivom „ZA SIGURNO ODRASTANJE U OBITELJI“,  projekta „TRANSFORMACIJA DJEČJEG DOMA ZAGREB – širenje izvaninstitucijskih usluga“ sufinanciranog sredstvima ESF-a, održana je u petak, 26.11.2021. godine od 10-12 sati u Dječjem domu ZAGREB, Nazorova 49 uz sudjelovanje predstavnica Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, predstavnica Grada Zagreba, stručnih suradnika i timova za udomiteljstvo Centra za socijalnu skrb Zagreb  i centara za socijalnu skrb Zagrebačke županije, te medija. Sukladno epidemiološkim mjerama broj sudionika/ca bio je ograničen. 

Zbog sve većeg broja zahtjeva za smještajem djece u ustanovu, poseban interes Dječjeg doma Zagreb je traženje novih rješenja, a što se nastojalo i kroz ovaj projekt. Razvijene su usluge Savjetovanja i pomaganja obiteljima s djecom u riziku od izdvajanja, kao i Rana intervencija djeci s neurorizikom iz ovih obitelji i djeci na smještaju u ustanovi. Kroz projekt je ovim uslugama obuhvaćeno 58 djece i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi i 94 obitelji s rizikom izdvajanja djece i udomiteljskih obitelji, što je više od planiranog. Ostvareno je: doprinos deinstitucionalizaciji povratkom 27 djece sa smještaja u 18 bioloških obitelji; doprinos prevenciji jer podržan ostanak 27 djece u biološkoj obitelji, a 5 udomiteljskih obitelji s 8 djece je podržano u procesu prilagođavanja. Kako na području grada Zagreba i Zagrebačke županije nedostaju udomiteljske obitelji, posebno je posvećena pažnja kampanji za širenje mreže udomiteljskih obitelji. Unatoč nepovoljnostima zbog epidemije koronavirusa, Dječji dom Zagreb je uvodeći inovativne pristupe u kampanji uspio potaknuti 10 obitelji da postanu novi udomitelji. Posebnu vrijednost predstavlja održivost razvijenih usluga i programa rada s udomiteljima, omogućena dobivanjem suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za zapošljavanje stručnjaka, koji će nastaviti s ovim aktivnostima kao redovnim djelovanjem Dječje doma Zagreb na prevenciji i deinstitucionalizaciji djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi.  Kako bi iskustvo i postignute ciljeve ovog projekta podijelili sa stručnom i drugom zainteresiranom javnošću, bit će dostupan zbornik radova. Postignuti rezultati daju nadu da je uz dodatne napore sustava socijalne skrbi i zajednice moguće osigurati što većem broju djece i mladih SIGURNO ODRASTANJE U OBITELJI.

Promidžba udomiteljstva u suradnji sa župama

Dječji dom Zagreb je kroz kampanju  za širenje mreže udomiteljskih obitelji kao preduvjeta deinstitucionalizaciji djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi  (provedba projekta “TRANSFORMACIJA DJEČJEG DOMA ZAGREB – širenje mreže izvaninstitucijskih usluga“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda)  nastavio s traganjem za različitim kanalima izravne komunikacije s građanima kao potencijalnim udomiteljima. Kao jedan od kanala komunikacije prepoznata je i uloga crkve. Na tragu toga, mobilni tim iz Podružnice Laduč dogovorio je predstavljanje projekta i kampanje župljanima u Brdovcu i Zaprešiću uz podršku župnika u ovim župama. Promotivni materijali dijeljeni su svim nazočnima na  misama, a razgovori i detaljnije informacije o udomiteljstvu predstavljeni su nakon toga zainteresiranim građanima. Prezentaciju i komunikaciju s građanima vodila je voditeljica projekta Nives Radeljić i  mobilni tim iz Podružnice Laduč (socijalni radnik Zoran Kljajić i psihologinja Tina Fidrmuc). Izravna komunikacija s građanima omogućila je razmjenu stavova i informacija. Procjenjuje se da su ovi susreti bili na obostranu dobrobit. Stručni tim imao je priliku saznati koje dileme i razmišljanja imaju građani pri promišljanju da li biti udomitelj. S druge strane, građani su imali prilike postaviti pitanja koja su im od važnosti pri donošenju odluke o preuzimanju ove odgovorne uloge skrbi o djetetu, ali  i o mogućnostima dobivanja stručne podrške u tom zahtjevnom procesu. Kao rezultat ovih susreta više obitelji je pokazalo zainteresiranost za bavljenje udomiteljstvom, a nekoliko građana je sebe prepoznalo u  volonterskoj podršci djeci na smještaju u ustanovi. Dječji dom Zagreb nastaviti će ovaj oblik kampanje i u drugim župama.

UDOMITELJSTVO – od osobne odluke do profesionalne uloge

U Dječjem domu Zagreb organiziran je  28.05.2021.  stručni skup timova za udomiteljstvo centara za socijalnu skrb Grada Zagreba i Zagrebačke županije te stručnjaka Dječjeg doma Zagreb pod nazivom: “Izazovi širenja mreže udomiteljskih obitelji“ s ciljem povezivanja ključnih dionika, razmjene iskustava i dogovaranja zajedničkog usklađenog djelovanja  na daljnjem razvoju udomiteljstva Skup je organiziran u okviru trogodišnjeg projekta TRANSFORMACIJA DJEČJEG DOMA ZAGREB – širenje mreže izvaninstitucijskih usluga, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda.

Jedna od ključnih aktivnosti u projektu je kampanja  za širenje mreže udomiteljskih obitelji kao preduvjeta deinstitucionalizaciji djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi  i  senzibilizaciji građana na životne izazove s kojima se ova djeca i mladi susreću. Rezultati kampanje i uvidi o udomiteljstvu dobiveni iz različitih perspektiva predstavljeni su ključnim dionicima – timovima za udomiteljstvo Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Slijedi pregled zajednički prepoznatih izazova i prijedloga za daljnji rad na širenju udomiteljske mreže. 

Izazove pogledajte OVDJE.

Zaključke pogledajte OVDJE.

2020. ←  godina iza nas  /   godina pred nama  →  2021.

Navršena je druga godina provedbe trogodišnjeg projekta „Transformacija Dječjeg doma Zagreb – širenje mreže izvaninstitucijskih usluga“ sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014-2020. po Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „podrška procesu deinstutucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih“, čiji je nositelj Dječji dom Zagreb, a udruga SVIMA partner. Za pokretanje promjena i analizu prvih rezultata potrebne su minimalno dvije godine provedbe, uz rizike koji uvijek prate ovakve procese. Uz to, dinamika i načini provedbe aktivnosti neplanirano su bili pod utjecajem epidemiološke situacije i donesenih mjera, što će i u sljedećem razdoblju zahtijevati stalnu koordinaciju svih članova tima u traženju strategija koje će prevladati rizike novonastale situacije i osigurati postizanje postavljenih ciljeva. Slijedi kratki prikaz:

Što smo postigli?

  • Prošireni su stručni i materijalni kapaciteti Dječjeg doma Zagreb zapošljavanjem 10 stručnih djelatnika (za vođenje projekta i stručnu podršku razvoju i provedbi izvaninstitucijskih usluga; formiranje stručnih timova za pružanje usluge Rana intervencija i Savjetovanje i pomaganje kod pružatelja usluge i u obitelji korisnika) kao i nabavom  opreme prilagođene potrebama rada s korisnicima za lakšu dostupnost i kvalitetnu provedbu usluga u ustanovi i u zajednici. Kao primjer: potpuno je opremljen Kabinet za senzoričku integraciju u prostoru Doma i na raspolaganju je za rad s djecom koja su na smještaju, kao i po izlasku iz ustanove, a prema procjeni stručnog tima. 
  • Uspješnost pružanja usluge Savjetovanje i pomaganje: Do ovog razdoblja, uslugama Rane intervencije i SiP-a obuhvaćeno je 40 djece i mladih do 25 godina starosti i 60 primarnih i udomiteljskih obitelji. Broj obitelji uključenih u uslugu Savjetovanje i pomaganje veći je od planiranog. Ukupno 10 djece vratilo se u vlastitu obitelj, koja je bila uključena u uslugu SiP. S ovim obiteljima će mobilni timovi nastaviti još neko vrijeme kao podrška uspostavljanju stabilnih i sigurnih uvjeta za dijete. Na isti način pruža se podrška i djeci koja su prešla iz ustanove na skrb u udomiteljske obitelji. Zaključno, procjena je da će prevencija institucionalizacije djeteta ili povratak u obitelj kao pozitivan ishod biti moguć u još 85% obitelji, a u 15% ishod je neizvjestan ili izostaje dragovoljnost roditelja za korištenje stručne podrške, tako da su prestali biti korisnici. Sve mjere zaštite djeteta u nadležnosti su centara za socijalnu skrb, a rezultati SiP-a korisna su smjernica za daljnje postupanje.
  • Aktivnosti u Kampanji Postani udomitelj – budi mi obitelj“ privukle su pozornost nekoliko obitelji i zainteresiralo ih da se po prvi put odluče biti udomitelji. (Više na udomiteljstvo)
  • Suradnja s drugim dionicima

Podignuta je kvaliteta suradnje s centrima za socijalnu skrb Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Tim za udomiteljstvo CZSS Zagreb podržao je kampanju za udomiteljstvo.

Ostvarena je dobra suradnja sa školama, koje su posebno podržale aktivnosti u kampanji za širenje mreže udomiteljskih obitelji.

Što smo naučili?

Rezimirajući dosadašnje iskustvo može se zaključiti da je pravovremena procjena i inicijativa CZSS za uključivanje korisnika u uslugu Savjetovanje i pomaganje od velikog utjecaja na uspješnost same usluge.

Usluga testirana u praksi predstavlja osnovu za daljnji rad na postavljanju zajedničkih standarda, na ujednačavanju stručne prakse i dijeljenju iskustva stručne javnosti kao doprinosa procesu deinstitucionalizacije korisnika kroz razvoj mreže socijalnih usluga u zajednici.


POSTANI UDOMITELJ

 Ako razmišljate o udomiteljstvu ili želite više   
 informacija, javite nam se u Dječji dom Zagreb na
 adrese: Nazorova 49, Zagreb
 email: dom-za-djecu-zagreb@zg.ht.hr

 Letak POSTANI UDOMITELJ pogledaj 
 ovdje:DDZ_udomiteljstvo_letak

20.08.2019.

PODRŠKA ŠIRENJU MREŽE UDOMITELJSKIH OBITELJI ZA DJECU I MLADE 

Projekt „TRANSFORMACIJA DJEČJEG DOMA ZAGREB – širenje mreže izvaninstitucijskih usluga“ predstavlja provedbu Individualnog plana  deinstitucionalizacije i transformacije Dječjeg doma Zagreb kojeg je donijelo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH,  kroz širenje mreže izvaninstitucijskih usluga (usluge Savjetovanja i pomaganja ; Rane intervencije), te inovativne pristupe Dječjeg doma Zagreb u razvoju mreže udomiteljskih obitelji na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije kao partnera u alternativnoj obiteljskoj skrbi, poštujući pravo na jednaku dostupnost usluga i što veći obuhvat djece i mladih u visokom riziku. 

Podržan sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF-a), projekt je omogućio proširenje stručnih kapaciteta zapošljavanjem i formiranjem novih timova za pružanje usluge Savjetovanje i pomaganje i Rana intervencija. Ove usluge usmjerene su na prevenciju izdvajanja djece iz obitelji ili pripremu obitelji za povratak djece koja su na smještaju u ustanovi. 

Najveći broj djece na smještaju u Dječjem domu Zagreb ima kontakte sa svojim roditeljima u mjeri i na način kako su stručni timovi procijenili da je u najboljem interesu djeteta. Svakako je u najboljem interesu ove djece da što kraće vrijeme borave u ustanovi.  Kada nije moguć povratak u obitelj, potrebno je osigurati alternativnu obiteljsku skrb kroz uslugu udomiteljstva. Iako  se radi o usluzi definiranoj zakonom i pravilnicima, kvaliteta i dugoročnost ovog odnosa ovise o komplementarnosti osoba, prihvaćanju djeteta takvo kako jeste i načinu na koji se u određenoj obitelji grade odnosi.

Kako je broj sada angažiranih udomiteljskih obitelji nedovoljan za podmirenje potreba za smještajem, to se Dječji dom Zagreb pridružio naporima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, centara za socijalnu skrb i drugih dionika javnog i civilnog sektora u motiviranju i pronalaženju novih obitelji. 

Cilj projekta je doprinijeti smanjenju broja i vremena boravka u ustanovi djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi i osigurati im kvalitetno odrastanje u modelima obiteljske skrbi. 

U tu svrhu izrađen je informativni letak

U traganju za novim pristupima u razvoju mreže udomiteljskih obitelji provodimo anonimno anketiranje građana slučajnim uzorkom.  Želimo dobiti: 

– bolji uvid u stavove građana o udomiteljstvu 

– realnu procjenu potencijala za razvoj udomiteljstva u pojedinim zajednicama ili skupinama građana

– promociju udomiteljstva

– saznanja što bi obitelji  motiviralo za donošenje odluke o bavljenju udomiteljstvom  

– motiviranje građana da se odluče za udomiteljstvo kao društveno vrednovanu ulogu u skrbi o djeci i mladima 

– senzibilizaciju građana na životne izazove s kojima se nose djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi bilo da su na smještaju u ustanovi ili u udomiteljskoj obitelji

09.05.2019.

Natječaj za popunjavanje radnih mjesta u projektu “Transformacija Dječjeg doma Zagreb-širenje mreže izvaninstitucijskih usluga” sufinanciranom sredstvima iz ESF-a.

Natječaj

16.04.2019.

PREZENTACIJA TROGODIŠNJEG PROJEKTA „TRANSFORMACIJA DJEČJEG DOMA ZAGREB – ŠIRENJE MREŽE IZVANINSTITUCIJSKIH USLUGA“  PODRŽANOG SREDSTVIMA  EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA (ESF) 

U Dječjem domu Zagreb, Nazorova 49, Zagreb  dana 16.04.2019. održana je prezentacija projekta „TRANSFORMACIJA DJEČJEG DOMA ZAGREB – širenje mreže izvaninstitucijskih usluga“  podržanog sredstvima  Europskog socijalnog fonda (ESF) u okviru  Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014-2020.  po   Pozivu na dostavu projektnih prijedloga ”Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih“, čiji je nositelj Dječji dom Zagreb, a udruga SVIMA partner. Pozivu na prezentaciju odazvale su se predstavnice Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, predstavnici/ce Centra za socijalnu skrb Grada Zagreba i Zagrebačke županije, srodne ustanove, suradničke udruge i mediji.

Svrha prezentacije bila je upoznati širu stručnu javnost s aktivnostima projekta, mogućnostima jačanja kapaciteta u sustavu socijalne skrbi korištenjem sredstava Europskog socijalnog fonda i  područjima suradnje različitih dionika u postizanju postavljenih ciljeva: smanjenje broja djece na smještaju u ustanovi; širenje mreže udomiteljskih  obitelji kao alternativnog oblika skrbi o djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi; povećanje broja djece, mladih, obitelji i udomitelja obuhvaćenih uslugama Rana intervencija i Savjetovanje i pomaganje kao dijela  mreže izvaninstitucijskih usluga koje ova ustanova pruža i dalje razvija zapošljavanjem dodatnih stručnih timova i nabavom dodatne opreme iz sredstava osiguranih kroz ovaj projekt. 

Za više informacija o projektu: TRANSFORMACIJA DJEČJEG DOMA ZAGREB

18.01.2019.

Natječaj za popunjavanje radnih mjesta u projektu “Transformacija Dječjeg doma Zagreb-širenje mreže izvaninstitucijskih usluga” sufinanciranom sredstvima iz ESF-a.

18.01.2019.

TRANSFORMACIJA DJEČJEG DOMA ZAGREB – ŠIRENJE MREŽE IZVANINSTITUCIJSKIH USLUGA

U okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. po   Pozivu na dostavu projektnih prijedloga ”Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih“ Dječji dom Zagreb kao nositelj projekta potpisao je ugovor s Ministarstvom demografije, obitelji, mladih i socijalne politike RH (PT1) i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije (PT2) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda (kodni broj: UP.02.2.2.05.0003.) za projekt pod nazivom „TRANSFORMACIJA DJEČJEG DOMA ZAGREB – širenje mreže izvaninstitucijskih usluga“ u trajanju od 3 godine (28.11.2018.-27.11.2021.). Partner na projektu je Udruga SVIMA.

www.strukturnifondovi.hr ; www.esf.hr ; www.hzz.hr

Informacija o Projektu

26.02.2018.

INDIVIDUALNI PLAN TRANSFORMACIJE I DEINSTITUCIONALIZACIJE DJEČJEG DOMA ZAGREB

Sredinom veljače 2018. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo je Individualni plan transformacije i deinstitucionalizacije Dječjeg doma Zagreb.

Individualni plan transformacije DD Zagreb

PONOVLJENA OBJAVA: JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA IZBOR PARTNERA, ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA/UDRUGE ZA PROVEDBU PROJEKTA “TRANSFORMACIJA DJEČJEG DOMA ZAGREB – ŠIRENJE MREŽE IZVANINSTITUCIJSKIH USLUGA”

Zagreb, 09.02.2018.

Dječji dom Zagreb ponovno objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za izbor partnera, organizacije civilnog društva/udruge za provedbu projekta “Transformacija Dječjeg doma Zagreb – širenje mreže izvaninstitucijskih usluga”.

Zamoljavaju se zainteresirani da ponudu s iskazom interesa pošalju poštom ili dostave osobno najkasnije do 19.02.2018. do 15,00 sati na adresu: Dječji dom Zagreb, Nazorova 49, Zagreb (tajništvo).

Materijali za poziv su u prilogu:Poziv na iskaz interesa

Javni pozivJAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA IZBOR PARTNERA, ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA/UDRUGE ZA PROVEDBU PROJEKTA “TRANSFORMACIJA DJEČJEG DOMA ZAGREB – ŠIRENJE MREŽE IZVANINSTITUCIJSKIH USLUGA”

Zagreb, 01.02.2018.

Dječji dom Zagreb objavljuje Poziv za iskaz interesa za izbor Partnera u projektu (Europski socijalni fond) “Transformacija Dječjeg doma Zagreb – širenje mreže izvaninstitucijskih usluga”.

Mole se zainteresirani da dostave prijavu na Poziv najkasnije do 07.02.2018. godine do 15,00 sati poštom na adresu: Dječji dom Zagreb, Nazorova 49, Zagreb.

Materijali za Poziv su u prilogu objave:Javni poziv

OSOBNO MENTORSTVO U FUNKCIJI OSAMOSTALJIVANJA I ZAPOŠLJAVANJA MLADIH

U partnerstvu sa Udrugom SVIMA Dječji dom Zagreb od kolovoza 2015. godine provodi projekt “Osobno mentorstvo u funkciji osamostaljivanja i zapošljavanja mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi”. Udruga SVIMA je nositelj projekta a projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda s posredničkim tijelima Ministarstvom socijalne politike i mladih i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

U program projekta uključeno je 40 mladih (mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi i majke Majčinskog doma), a provodi ga 6 mentora, 3 stručna radnika Doma i 3 stručna radnika zaposlena na projektu.

Detaljnije o projektu: Osobno mentorstvo

INTEGRATIVNI PRISTUP U PREVENCIJI INSTITUCIONALIZACIJE I SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU DJECE BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI

Dječji dom ZAGREB u partnerstvu sa udrugom SVIMA, kao nositeljem, provodi trogodišnji projekt s ciljem što kvalitetnije transformacije Doma koja bi razvojem novih usluga morala biti najbolji odgovor na sve potrebe djece i njihovih obitelji, , sadašnjih i budućih korisnika Doma. U projektu sudjeluje 40-ak stručnih radnika Dječjeg doma Zagreb i suradničkih domova iz Osijeka, Rijeke i Splita.
Voditeljica projekta je NIVES RADELJIĆ, dipl.soc.radnica, uvažena stručnjakinja i provoditeljica brojnih projekata u RH i inozemstvu, vezanih za sustave socijalne skrbi o djeci.
Više o projektu:

word

10. prosinac 2014.

Razvoj sustava skrbi o djeci usmjeren je na transformaciju i deinstitucionalizaciju ustanova. To u praksi znači skraćivanje boravka djece u instituciji, davanje prednosti udomiteljstvu i posvajanju, gdje je moguće. Dom se u svijetlu tih promjena planira transformirati u CENTAR ZA DJECU, koji će pružati razne usluge institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi za djecu i obitelji (biološke, udomiteljske i posvojiteljske).

Već sada Dom Zagreb ima najkraći prosječni boravak djeteta u domu: 1 godina u Nazorovoj (djeca 0 – 7 godina) i 2 godine u podružnicama (školska djeca). Hrvatski prosjek je 4 godine.

Stručnjaci Doma smatraju, zbog izrazitih potreba i porasta socijalne patologije kod djece, da je najbolja skrb kombinacija svega što pruža dom (stručna i materijalna pomoć djeci, opservacija djece, rana dijagnostika i intervencija, stručna podrška obiteljima, kratkotrajni smještaji djece, stambene zajednice,  skrb o majkama i djeci i dr.) i kvalitetna udomiteljska obitelj (iskustvo obiteljskog života, osjećaj pripadnosti, emocionalna podrška).