Početna

Razvoj sustava

POSTANI UDOMITELJ

 Ako razmišljate o udomiteljstvu ili želite više   
 informacija, javite nam se u Dječji dom Zagreb na
 adrese: Nazorova 49, Zagreb
 email: dom-za-djecu-zagreb@zg.ht.hr

 Letak POSTANI UDOMITELJ pogledaj 
 ovdje:DDZ_udomiteljstvo_letak

 

20.08.2019.

PODRŠKA ŠIRENJU MREŽE UDOMITELJSKIH OBITELJI ZA DJECU I MLADE 

Projekt „TRANSFORMACIJA DJEČJEG DOMA ZAGREB – širenje mreže izvaninstitucijskih usluga“ predstavlja provedbu Individualnog plana  deinstitucionalizacije i transformacije Dječjeg doma Zagreb kojeg je donijelo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH,  kroz širenje mreže izvaninstitucijskih usluga (usluge Savjetovanja i pomaganja ; Rane intervencije), te inovativne pristupe Dječjeg doma Zagreb u razvoju mreže udomiteljskih obitelji na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije kao partnera u alternativnoj obiteljskoj skrbi, poštujući pravo na jednaku dostupnost usluga i što veći obuhvat djece i mladih u visokom riziku. 

Podržan sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF-a), projekt je omogućio proširenje stručnih kapaciteta zapošljavanjem i formiranjem novih timova za pružanje usluge Savjetovanje i pomaganje i Rana intervencija. Ove usluge usmjerene su na prevenciju izdvajanja djece iz obitelji ili pripremu obitelji za povratak djece koja su na smještaju u ustanovi. 

Najveći broj djece na smještaju u Dječjem domu Zagreb ima kontakte sa svojim roditeljima u mjeri i na način kako su stručni timovi procijenili da je u najboljem interesu djeteta. Svakako je u najboljem interesu ove djece da što kraće vrijeme borave u ustanovi.  Kada nije moguć povratak u obitelj, potrebno je osigurati alternativnu obiteljsku skrb kroz uslugu udomiteljstva. Iako  se radi o usluzi definiranoj zakonom i pravilnicima, kvaliteta i dugoročnost ovog odnosa ovise o komplementarnosti osoba, prihvaćanju djeteta takvo kako jeste i načinu na koji se u određenoj obitelji grade odnosi.

Kako je broj sada angažiranih udomiteljskih obitelji nedovoljan za podmirenje potreba za smještajem, to se Dječji dom Zagreb pridružio naporima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, centara za socijalnu skrb i drugih dionika javnog i civilnog sektora u motiviranju i pronalaženju novih obitelji. 

Cilj projekta je doprinijeti smanjenju broja i vremena boravka u ustanovi djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi i osigurati im kvalitetno odrastanje u modelima obiteljske skrbi. 

U tu svrhu izrađen je informativni letak

U traganju za novim pristupima u razvoju mreže udomiteljskih obitelji provodimo anonimno anketiranje građana slučajnim uzorkom.  Želimo dobiti: 

– bolji uvid u stavove građana o udomiteljstvu 

– realnu procjenu potencijala za razvoj udomiteljstva u pojedinim zajednicama ili skupinama građana

– promociju udomiteljstva

– saznanja što bi obitelji  motiviralo za donošenje odluke o bavljenju udomiteljstvom  

– motiviranje građana da se odluče za udomiteljstvo kao društveno vrednovanu ulogu u skrbi o djeci i mladima 

– senzibilizaciju građana na životne izazove s kojima se nose djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi bilo da su na smještaju u ustanovi ili u udomiteljskoj obitelji

 

09.05.2019.

Natječaj za popunjavanje radnih mjesta u projektu “Transformacija Dječjeg doma Zagreb-širenje mreže izvaninstitucijskih usluga” sufinanciranom sredstvima iz ESF-a.

Natječaj

 

16.04.2019.

PREZENTACIJA TROGODIŠNJEG PROJEKTA „TRANSFORMACIJA DJEČJEG DOMA ZAGREB – ŠIRENJE MREŽE IZVANINSTITUCIJSKIH USLUGA“  PODRŽANOG SREDSTVIMA  EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA (ESF) 

U Dječjem domu Zagreb, Nazorova 49, Zagreb  dana 16.04.2019. održana je prezentacija projekta „TRANSFORMACIJA DJEČJEG DOMA ZAGREB – širenje mreže izvaninstitucijskih usluga“  podržanog sredstvima  Europskog socijalnog fonda (ESF) u okviru  Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014-2020.  po   Pozivu na dostavu projektnih prijedloga ”Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih“, čiji je nositelj Dječji dom Zagreb, a udruga SVIMA partner. Pozivu na prezentaciju odazvale su se predstavnice Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, predstavnici/ce Centra za socijalnu skrb Grada Zagreba i Zagrebačke županije, srodne ustanove, suradničke udruge i mediji.

Svrha prezentacije bila je upoznati širu stručnu javnost s aktivnostima projekta, mogućnostima jačanja kapaciteta u sustavu socijalne skrbi korištenjem sredstava Europskog socijalnog fonda i  područjima suradnje različitih dionika u postizanju postavljenih ciljeva: smanjenje broja djece na smještaju u ustanovi; širenje mreže udomiteljskih  obitelji kao alternativnog oblika skrbi o djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi; povećanje broja djece, mladih, obitelji i udomitelja obuhvaćenih uslugama Rana intervencija i Savjetovanje i pomaganje kao dijela  mreže izvaninstitucijskih usluga koje ova ustanova pruža i dalje razvija zapošljavanjem dodatnih stručnih timova i nabavom dodatne opreme iz sredstava osiguranih kroz ovaj projekt. 

Za više informacija o projektu: TRANSFORMACIJA DJEČJEG DOMA ZAGREB

 

18.01.2019.

Natječaj za popunjavanje radnih mjesta u projektu “Transformacija Dječjeg doma Zagreb-širenje mreže izvaninstitucijskih usluga” sufinanciranom sredstvima iz ESF-a.

 

18.01.2019.

TRANSFORMACIJA DJEČJEG DOMA ZAGREB – ŠIRENJE MREŽE IZVANINSTITUCIJSKIH USLUGA

U okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. po   Pozivu na dostavu projektnih prijedloga ”Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih“ Dječji dom Zagreb kao nositelj projekta potpisao je ugovor s Ministarstvom demografije, obitelji, mladih i socijalne politike RH (PT1) i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije (PT2) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda (kodni broj: UP.02.2.2.05.0003.) za projekt pod nazivom „TRANSFORMACIJA DJEČJEG DOMA ZAGREB – širenje mreže izvaninstitucijskih usluga“ u trajanju od 3 godine (28.11.2018.-27.11.2021.). Partner na projektu je Udruga SVIMA.

www.strukturnifondovi.hr ; www.esf.hr ; www.hzz.hr

Informacija o Projektu

 

26.02.2018.

INDIVIDUALNI PLAN TRANSFORMACIJE I DEINSTITUCIONALIZACIJE DJEČJEG DOMA ZAGREB

Sredinom veljače 2018. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo je Individualni plan transformacije i deinstitucionalizacije Dječjeg doma Zagreb.

Individualni plan transformacije DD Zagreb

PONOVLJENA OBJAVA: JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA IZBOR PARTNERA, ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA/UDRUGE ZA PROVEDBU PROJEKTA “TRANSFORMACIJA DJEČJEG DOMA ZAGREB – ŠIRENJE MREŽE IZVANINSTITUCIJSKIH USLUGA”

Zagreb, 09.02.2018.

Dječji dom Zagreb ponovno objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za izbor partnera, organizacije civilnog društva/udruge za provedbu projekta “Transformacija Dječjeg doma Zagreb – širenje mreže izvaninstitucijskih usluga”.

Zamoljavaju se zainteresirani da ponudu s iskazom interesa pošalju poštom ili dostave osobno najkasnije do 19.02.2018. do 15,00 sati na adresu: Dječji dom Zagreb, Nazorova 49, Zagreb (tajništvo).

Materijali za poziv su u prilogu:Poziv na iskaz interesa

 

 

Javni pozivJAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA IZBOR PARTNERA, ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA/UDRUGE ZA PROVEDBU PROJEKTA “TRANSFORMACIJA DJEČJEG DOMA ZAGREB – ŠIRENJE MREŽE IZVANINSTITUCIJSKIH USLUGA”

Zagreb, 01.02.2018.

Dječji dom Zagreb objavljuje Poziv za iskaz interesa za izbor Partnera u projektu (Europski socijalni fond) “Transformacija Dječjeg doma Zagreb – širenje mreže izvaninstitucijskih usluga”.

Mole se zainteresirani da dostave prijavu na Poziv najkasnije do 07.02.2018. godine do 15,00 sati poštom na adresu: Dječji dom Zagreb, Nazorova 49, Zagreb.

Materijali za Poziv su u prilogu objave:Javni poziv

 

OSOBNO MENTORSTVO U FUNKCIJI OSAMOSTALJIVANJA I ZAPOŠLJAVANJA MLADIH

U partnerstvu sa Udrugom SVIMA Dječji dom Zagreb od kolovoza 2015. godine provodi projekt “Osobno mentorstvo u funkciji osamostaljivanja i zapošljavanja mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi”. Udruga SVIMA je nositelj projekta a projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda s posredničkim tijelima Ministarstvom socijalne politike i mladih i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

U program projekta uključeno je 40 mladih (mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi i majke Majčinskog doma), a provodi ga 6 mentora, 3 stručna radnika Doma i 3 stručna radnika zaposlena na projektu.

Detaljnije o projektu: Osobno mentorstvo

 

INTEGRATIVNI PRISTUP U PREVENCIJI INSTITUCIONALIZACIJE I SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU DJECE BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI

Dječji dom ZAGREB u partnerstvu sa udrugom SVIMA, kao nositeljem, provodi trogodišnji projekt s ciljem što kvalitetnije transformacije Doma koja bi razvojem novih usluga morala biti najbolji odgovor na sve potrebe djece i njihovih obitelji, , sadašnjih i budućih korisnika Doma. U projektu sudjeluje 40-ak stručnih radnika Dječjeg doma Zagreb i suradničkih domova iz Osijeka, Rijeke i Splita.
Voditeljica projekta je NIVES RADELJIĆ, dipl.soc.radnica, uvažena stručnjakinja i provoditeljica brojnih projekata u RH i inozemstvu, vezanih za sustave socijalne skrbi o djeci.
Više o projektu:

word

10. prosinac 2014.

Razvoj sustava skrbi o djeci usmjeren je na transformaciju i deinstitucionalizaciju ustanova. To u praksi znači skraćivanje boravka djece u instituciji, davanje prednosti udomiteljstvu i posvajanju, gdje je moguće. Dom se u svijetlu tih promjena planira transformirati u CENTAR ZA DJECU, koji će pružati razne usluge institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi za djecu i obitelji (biološke, udomiteljske i posvojiteljske).

Već sada Dom Zagreb ima najkraći prosječni boravak djeteta u domu: 1 godina u Nazorovoj (djeca 0 – 7 godina) i 2 godine u podružnicama (školska djeca). Hrvatski prosjek je 4 godine.

Stručnjaci Doma smatraju, zbog izrazitih potreba i porasta socijalne patologije kod djece, da je najbolja skrb kombinacija svega što pruža dom (stručna i materijalna pomoć djeci, opservacija djece, rana dijagnostika i intervencija, stručna podrška obiteljima, kratkotrajni smještaji djece, stambene zajednice,  skrb o majkama i djeci i dr.) i kvalitetna udomiteljska obitelj (iskustvo obiteljskog života, osjećaj pripadnosti, emocionalna podrška).