Početna

Udomiteljstvo

Traži se udomiteljska obitelj za dvoje djece, sestru i brata koji su jako vezani. Djevojčica ima 7 godina, a dječak 5 godina i zajedno borave u domu već duže vrijeme te sami iskazuju želju da žive u obitelji.

Djevojčica je vesela, komunikativna i zaigrana . Voli se rolati, ide na balet, voli pomagati mlađima od sebe i zaštitnički se odnosi prema bratu. U domu je napredovala, urednog je razvoja i slijedeće godine treba krenuti u školu.

Dječak je vedar, komunikativan i zaigran, ali njegov govor nije baš uvijek potpuno razumljiv.  Voli igre s kockicama i autićima, voli se penjati i trčati za loptom.  Pokazao je velik napredak od kada je došao u dom, provodi se prevencija zdravstvenih teškoća.  Više voli individualan pristup i tada pokazuje bolje rezultate.