Početna

Udomiteljstvo

1.Traži se udomiteljska obitelj za dvoje djece, brata i sestru u dobi od 5 i 6 godina. Djeca su urednog razvoja. Djevojčica je ove godine školski obveznik. Djeca su strani državljani sa stalnim boravkom u Hrvatskoj, ali u potpunosti razumiju i pričaju hrvatski. Osobne odnose s roditeljima održavaju povremeno.   Emocionalno su topli, veseli i razigrani.

POTREBE: Emocionalno topla obitelj udomitelja, koja će djeci osigurati sigurne i stabilne uvjete za rast i razvoj.

2. Traži se udomiteljska obitelj za petogodišnju djevojčicu s teškoćama u razvoju. Djevojčica na temelju zdravstvenog statusa može ostvariti novčane naknade iz sustava socijalne skrbi.Za vrijeme boravka u ustanovi uključena je u program odgoja, rehabilitacije i socijalizacije s ciljem poticanja razvoja što bi bilo dobro nastaviti i po odlasku u obitelj (tretman radnog terapeuta, edukacijskog rehabilitatora, logopeda i ostalih stručnjaka).  Djevojčica voli dodir poznate osobe, ustaljenu rutinu i mirnije okruženje. Samostalno hoda, sama jede grubo miksanu kašastu hranu, odabire igračke i kratkotrajno se s njima igra. Komunikaciju s odraslima uspostavlja dodirom, uz pomoć komunikacijske knjige, pogledom i oskudnijom mimikom lica.  Na kontakt  s njoj poznatom osobom odgovara osmijehom.  Osobne odnose s obitelji ostvaruje rijetko.

POTREBE: Emocionalno topla obitelj udomitelja, koja će djevojčici osigurati rast i razvoj u mirnom okruženju uz svakodnevne poticaje i podršku.  

3. Traži se udomiteljska obitelj za dvoje djece, brata i sestru u dobi od 5 i 3 godine. Djeca su urednog razvoja.  Emocionalno su topli, veseli i razigrani. Osobne odnose s obitelji ostvaruju tjedno, sukladno sudskoj presudi.

POTREBE: Emocionalno topla obitelj udomitelja, koja će djeci osigurati sigurne i stabilne uvjete za rast i razvoj.

 

Kampanja „Postani udomitelj – budi mi obitelj“

Sastavni dio  trogodišnjeg projekta „Transformacija Dječjeg doma Zagreb – širenje mreže izvaninstitucijskih usluga“ sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014-2020. po Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „podrška procesu deinstutucionalizacije i prevencije institucionalizcaije djece i mladih“ je kampanja za širenje mreže udomiteljskih obitelji na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, kao jednog od ključnih preduvjeta deinstitucionalizacije djece i mladih.

Najveći broj djece na smještaju u Dječjem domu Zagreb ima kontakte sa svojim roditeljima u mjeri i na način kako su stručni timovi centara za socijalnu skrb i sudovi procijenili da je u najboljem interesu djeteta. Svakako je u najboljem interesu ove djece je što kraće vrijeme boravka u ustanovi.

Broj sada angažiranih udomiteljskih obitelji nedovoljan je za podmirenje potreba za smještajem djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Kampanja za širenje mreže udomiteljskih obitelji nastavljena je kroz komunikaciju s potencijalnim udomiteljima – obiteljima koje su potaknute akcijama u kampanji, pokazale  zainteresiranost za više informacija na ovu temu.  Povodom toga organizirana je informativna radionica s 5 obitelji, uz poštivanje svih epidemioloških mjera.  Izravna komunikacija omogućila je razmjenu informacija, stavova, mogućih dilema, postavljanje pitanja i uspostavljanje suradničkog odnosa. Potencijalni udomitelji/ce prepoznaju dobrodošlom podršku koju Dječji dom Zagreb pruža udomiteljskoj obitelji i djetetu o kojem preuzimaju skrb. To su usluge savjetovanja udomiteljima  koji skrbe o djetetu/djeci koja su bila na smještaju u Dječjem domu Zagreb i čije osobne potrebe za podrškom stručni timovi ustanove poznaju. Dom pruža i uslugu rane intervencije kada se radi o djetetu kojem je po procjeni stručnog tima potrebna. Sve usluge stručni timovi pružaju u prostoru ustanove i dolaskom u  udomiteljsku obitelj.  Cilj je  doprinijeti lakšem i uspješnijem prilagođavanju djeteta i nove obitelji, što za sve dionike u ovom procesu predstavlja veliki izazov! 

Zabilježeni trenutci zajedničkog sastanka potencijalnih udomitelja i Dječjeg doma Zagreb:

 

 

 

 

 

 

 

 

Za više informacija o udomiteljstvu, pogledati brošuru kao dio promotivnih materijala: Klik ovdje

 

 

POSTANI UDOMITELJ

       Ako razmišljate o udomiteljstvu ili želite više   
       informacija, javite nam se u Dječji dom Zagreb na
       adrese:
       Nazorova 49, Zagreb
       email: dom-za-djecu-zagreb@zg.ht.hr

       Letak POSTANI UDOMITELJ pogledaj    ovdje:DDZ_udomiteljstvo_letak

                    

 

 

                 – Traži se udomiteljska obitelj za šestogodišnju djevojčicu s Down sindromom. Radi se o djevojčici koja napreduje u rastu i razvoju, ali zaostaje u odnosu na dob (u skladu s Down sindromom). Za vrijeme boravka u ustanovi uključena je u program odgoja, rehabilitacije i socijalizacije s ciljem poticanja razvoja. Samostalno hoda, razumije govor drugih (nosi slušni aparatić). Samostalno jede, koristi pribor za jelo, samostalno se skida i oblači. Umiljata je, vedrog raspoloženja, nestašna i radoznala. Voli se igrati s lutkama u kutiću kuhinje. POTREBE: Emocionalno topla obitelj udomitelja, koja će djetetu osigurati sigurne i stabilne uvjete za rast i razvoj. Potrebno je nastaviti s multidisciplinim praćenjem i habilitacijskim programom.