Početna

Obavijesti i natječaji

Uputa za posjetitelje ustanova socijalne skrbi

 

21.10.2020.

DJEČJI DOM ZAGREB, Zagreb, Nazorova 49

raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta:

1. ODGAJATELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme za Podružnicu A.G.Matoš

Uvjeti: – diplomski sveučilišni studij iz odgojnih, obrazovnih, edukacijsko-rehabilitacijskih  znanosti, socijalnog rada ili psihologije, položen stručni ispit

2. ODGAJATELJ/ICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme za Sjedište u Nazorovoj 49

Uvjeti: – diplomski ili preddiplomski studij predškolskog odgoja, položen stručni ispit

3. ODGAJATELJ/ICA – VJEŽBENIK/ICA– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci – odrađivanje pripravništva

Uvjeti: diplomski sveučilišni studij iz odgojnih, obrazovnih, edukacijsko-rehabilitacijskih  znanosti, socijalnog rada ili psihologije.

 Zainteresirani kandidati prijave po natječaju trebaju poslati poštom u roku od 8 dana od dana objave na adresu: Dječji dom Zagreb, Nazorova 49, Zagreb uz naznaku „za  natječaj“.  Uz prijavu potrebno je priložiti: životopis, dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja (diploma,  uvjerenje o položenom stručnom ispitu i dr.),  uvjerenje o državljanstvu RH.

     

NATJEČAJ ZA DODJELU “NAGRADE ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA” U 2020. godini

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je sukladno Zakonu o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine br. 96/03. i 33/05.) i članku 2. Pravilnika o nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine br. 111/05.) raspisalo Natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2020. godini.

Natječaj je objavljen 9. listopada 2020. godine u Narodnim novinama te na web stranici Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (www.mrosp.gov.hr), a otvoren je 15 dana od objave, odnosno do 24. listopada 2020. godine.

U natječaju su objavljeni kriteriji za dodjelu Nagrade, postupak, predlaganja i rok za dostavu prijedloga.

09. ožujka 2020.

SVE VIŠE DJECE IZDVAJA SE IZ OBITELJI

Dom je započeo 2020. godinu sa gotovo svim popunjenim kapacitetima privremenog smještaja djece i mladih i organiziranih stanovanja.

Nastavio se trend iz 2019. da centri za socijalnu skrb upućuju puno veći broj zahtjeva za smještaj, u odnosu na prethodne godine (3 puta više), a Dom je mogao realizirati samo 30% tih zahtjeva.

Zbog navedenoga, a i nedovoljno razvijene mreže udomiteljske kao alternativne skrbi, proces deinstitucionalizacije Doma je jako usporen.

Potrebe centara za socijalnu skrb za smještajem djece izdvojene iz ugrožavajućih uvjeta u obitelji očigledno su puno veće od mogućnosti sustava da ih prihvati.

Dom će tijekom ove godine putem EU projekta i 7 novozaposlenih stručnjaka nastaviti aktivnosti na razvoju udomiteljske mreže, prije svega na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, a u suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb.

Također ćemo putem projekata razvijati usluge savjetovanja i pomaganja primarnih obitelji te obiteljskog mentorstva kao prevenciju izdvajanja djece.

Očekuje se i novi Zakon o socijalnoj skrbi, nadamo se da su uvaženi prijedlozi Doma za dugotrajniju skrb o majkama s malom djecom, odnosno da se sustavna briga produži dok dijete ne navrši 3 godine umjesto sadašnjih do navršene 1 godine. Cilj je da, gdje god je moguće, uz podršku sustava i Majčinskog doma dijete odrasta uz svoju mamu. U navedene 3 godine majka bi uz našu pomoć mogla stati na svoje noge i brinuti se o djetetu i sebi. Jedna godina je zaista premalo.

I proteklu godinu Domu su pomagala brojna poduzeća, organizacije i pojedinci. Tom dragocjenom podrškom Dom je mogao priuštiti djeci, mladima i majkama, svim našim korisnicima, puno, puno više od uobičajenog.

Važno nam je da djeca imaju najbolju moguću stručnu i materijalnu podršku kad već moraju odrastati izvan obitelji.

Zahvaljujem svim donatorima, sponzorima i volonterima na velikom doprinosu sadržajnijem i kvalitetnijem životu naših korisnika.

Samo zajedno možemo učinkovito ublažavati traume i pomoći djeci da odrastu u funkcionalne i vrijedne članove društva.

 

 

Zagreb, 30.04.2019.

“SLUČAJ PAG”  POVEĆAO PRITISAK CENTARA ZA SMJEŠTAJE DJECE

U Dječjem domu Zagreb zaprimljeno je u prva 4 mjeseca ukupno 115 zahtjeva  za prijem korisnika u usluge što je u 95% slučajeva za usluge smještaja djece. Zanimljivo je da je u prva 2 mjeseca zaprimljeno 29 zahtjeva a samo u ožujku i travnju preostalih 86. Neočekivani porast broja zahtjeva odnosi se na period neposredno nakon nemilih događaja na otoku Pagu gdje je otac na grozan način zlostavljao 3 djece iz obitelji koja je bila u tretmanu nadležnog centra za socijalnu skrb. Stječe se dojam da centri užurbano “rješavaju” problematične obitelji na svom terenu i da se uglavnom odlučuju na izdvajanje djece iz rizičnih uvjeta.

Na žalost, Dom je pozitivno odgovorio samo na trećinu zahtjeva, zbog popunjenih kapaciteta, a u Nazorovoj (djeca 0 – 7 godina) i 20% prepunjenih na 2 trećine zahtjeva odgovoreno je negativno. Centri za socijalnu skrb u velikim su problemima kako realizirati sve smještaje obzirom na nedostatan kapacitet ustanova zbog deinstitucionalizacije te nedovoljno slobodnih mjesta u udomiteljskim obiteljima.

Nadamo se da će novi Zakon o udomiteljstvu potaknuti širenje udomiteljske mreže te da će novozaposleni timovi na projektu DD Zagreb u trogodišnjem razdoblju dati vidljiv i važan doprinos povećanju broja udomiteljskih obitelji na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

 

 

Zagreb, 05.12.2018.

SAČUVAJMO NJIHOV ZAGRLJAJ

Dječji dom Zagreb organizira 07.12.2018. godine Stručni skup Sačuvajmo njihov zagrljaj – Sveobuhvatna skrb o trudnicama i majkama s djecom.

Dom  gotovo 80 godina zbrinjava trudnice i majke s djecom u okviru zasebne jedinice Majčinski dom u Nazorovoj 49. Zakon o socijalnoj skrbi propisuje ovu uslugu najdulje do navršene 1 godine života djeteta. Iskustva nam pokazuju da je taj period prekratak za sveobuhvatnu pomoć majci kako bi uspjela nakon toga preuzeti skrb o djetetu.

Cilj Stručnog skupa je dopuna zakonskih i podzakonskih akata u sustavu socijalne skrbi na način da majka s djetetom ostane u podršci najduže do navršene 3 godine života djeteta te mogućnost organiziranog stanovanja i udomiteljstva majke s djetetom također do navršene 3. godine života djeteta.

Program stručnog skupa

Program stručnog skupa 07.12.2018.

 

 

Zagreb, 16.05.2018.

DJEČJI DOM ZAGREB I EU PROJEKTI

Zahvaljujući činjenici da je nadležno ministarstvo donijelo sredinom veljače ove godine Individualni plan transformacije i deinstitucionalizacije Dječjeg doma Zagreb ispunjena je pretpostavka da Dom može aplicirati na natječaje za EU projekte koji podržavaju procese transformacije ustanove i širenje izvaninstitucionalnih usluga. Plan transformacije predviđa u naredne 3 godine smanjivanje kapaciteta institucionalne usluge smještaja na 6% sa sadašnjih 30%, širenje izvaninstitucionalnih usluga (organizirano stanovanje, savjetovanje i pomaganje, rana intervencija) na 94% sa sadašnjih 70% uz povećanje broja korisnika u svim uslugama (djeca, mladi, obitelji) s aktualnih 340 na 450 korisnika.

Dom se prijavio kao nositelj ili partner na 3 EU natječaja: na ERDF za poboljšanje infrastrukture za pružanje izvaninstitucionalnih usluga na bespovratna sredstva u iznosu od 15.500.000,00 kn (adaptacija 3 objekta Podružnice A.G.Matoš i adaptacija Podružnice I.G.Kovačić u svrhu pružanja usluga organiziranog stanovanja te savjetovanja i pomaganja), na ESF za razvoj izvaninstitucionalnih usluga na iznos bespovratnih sredstava od 6.000.000,00 kn (širenje usluga savjetovanja i pomaganja udomiteljskih i primarnih obitelji te usluga rane intervencije, nabava vozila za mobilne timove, opremanje sobe za senzornu integraciju i dr.), na ESF za nastavak osobnog mentorstva mladih s ciljem osamostaljivanja i zapošljavanja – max. iznos do 1.500.000,00 kn.

U pripremi je projekt Doma za ESF za uslugu obiteljskog mentorstva što bi bilo testiranje nove socijalne usluge za obitelji u riziku od izdvajanja djece, a s ciljem prevencije institucionalizacije (u okviru mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora).

Očekujemo da projekti od strane nadležnih institucija budu prihvaćeni i da od jeseni krenemo s provedbom navedenih aktivnosti  u naredne 3 godine, odnosno 1,5 godine, a sve u interesu naših korisnika, djece, mladih, udomiteljskih i primarnih obitelji.

 

 

– OKRUGLI STOL  “DIJETE NA ČEKANJU – PUTEVI KA INTEGRIRANOJ SKRBI”

– UDOMITELJ KAO ZANIMANJE

U sustavu socijalne skrbi zbrinuti dijete koje roditelji zanemaruju ili ugrožavaju tijekom ove godine bilo je veoma teško. Malo je slobodnih mjesta u ustanovama, a još manje u udomiteljskim obiteljima.

Veliki broj dječjih domova u višegodišnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije drastično je srezao smještajne kapacitete za prihvat djece što je bilo planirano i podržavano od strane nadležnog ministarstva.

Istovremeno, sustav u zadnjih 10-ak godina je učinio vrlo malo ili gotovo ništa na razvoju udomiteljske mreže kao alternativne skrbi.

Broj djece koja trebaju pomoć sustava nije se smanjio. Naprotiv, potrebe zbrinjavanja i broj hitnih izdvajanja djece iz obitelji raste.

Dječji dom ZAGREB je gotovo u cjelosti popunjen, a svakodnevno smo kontaktirani od strane centara za socijalnu skrb zahtjevima za smještaj djece. Nažalost, zbog nedostatka mjesta, samo u studenom 2017., morali smo odbiti smještaj  20-ak zagrebačke djece. Što će biti s njima? Nema mjesta ni kod udomitelja, ni u bližim ustanovama. Ako ne budu smješteni dalje od domicilne sredine, ostaju li u ugrožavajućim uvjetima vlastite obitelji?

Vrlo je kritično!

Iz Dječjeg doma ZAGREB čak 23 djece već nekoliko godina čeka udomiteljsku obitelj na području Zagreba i bližih županija.

I posvajanje djece gotovo je stalo. Iako je prosjek posvajanja za DD Zagreb bio 30-ak djece godišnje, u ovoj godini posvojeno je samo 1 dijete. Moramo djelovati puno brže, i centri za socijalnu skrb, i Ministarstvo, i pravosuđe, i zdravstvo i svi ostali o kojima ovisi život djeteta i skrb o njemu.

Dječji dom ZAGREB iz navedenih razloga organizira 05.12.2017. godine Okrugli stol DIJETE NA ČEKANJU – PUTEVI KA INTEGRIRANOJ SKRBI na kojem će uz ministricu N.Murganić i suradnike, izlagati i sudjelovati eminentni stručnjaci iz centara za soc.skrb, ustanova za djecu, pravosuđa, zdravstva, znanosti, Ureda dječje pravobraniteljice, policije i dr.

Cilj skupa je potaknuti stručnjake svih sustava, na prvom mjestu sustava soc.skrbi na niz sinhroniziranih i komplementarnih aktivnosti kako bi skrb o djeci izdvojenoj iz obitelji što više i bolje zadovoljila potrebe djece.

Prema razgovoru i dogovoru s vrlo zainteresiranom i aktivnom ministricom Murganić, Ministarstvo će vezano za skrb o djeci intenzivirati donošenje novog Zakona o udomiteljstvu koji će, konačno, omogućiti profesionalizaciju udomiteljstva za djecu, omogućiti da udomitelj bude zanimanje. Nestrpljivo čekamo te promjene kao izvjesnu i jedinu mogućnost širenja udomiteljske mreže na urbane sredine i sredine u kojima ne postoji, a posebno važno, za teže udomljivu djecu (dojenčad, djecu s teškoćama i sl.). Ove promjene će sigurno podići kvalitetu udomiteljstva i potaknuti veći broj mlađih i sposobnih osoba da odaberu taj vrijedan poziv i zanimanje.

Okrugli stol – program

30.11.2017.                                                                   

                                                                                                         Jasna Ćurković Kelava

 

 

 

 

Razvoj izvaninstitucionalnih usluga

– aktualnosti

Noviji statistički podaci o korisnicima usluga Dječjeg doma ZAGREB pokazuju usporeni pad broja privremeno smještenih korisnika (institucionalna usluga) unatoč našem cilju koji smo već trebali ostvariti da omjer broja korisnika institucionalnih i izvaninstitucionalnih usluga bude 20% : 80%. U praksi bi to značilo da umjesto aktualnih 90 smještaja djece imamo maksimalno 65. Tehnički bismo to prilično lako mogli ostvariti, najjednostavnije bi bilo zaustaviti prijem djece na smještaje dok ne postignemo ciljani broj (65).

No, ni kao stručnjaci, ni kao profesionalci, a prije svega ljudi, ne bismo se mogli nositi s činjenicom da smo zbog nekada umjetno postavljenih limita institucionalne skrbi nekim djevojčicama i dečkima uskratili prijeko potrebnu pomoć i smještaj. Kako odbiti smještaj više teško traumatizirane djece iz Slavonije (unatoč 4 doma s tog područja koji su se deinstitucionalizirali !!) ili iz Dalmacije, Karlovca, Siska, Korprivničko-križevačke županije.

Aktualne potrebe sustava socijalne skrbi o djeci pokazuju da se možda ishitreno i nedovoljno koordinirano u većini domova zatvaralo smještajne kapacitete, a paralelno se nije u potrebnoj mjeri razvijalo organizirano stanovanje i udomiteljstvo  koje bi zbrinjavalo djecu izdvojenu iz ugrožavajućih uvjeta vlastite obitelji u primarnim sredinama.

Dječji dom ZAGREB će i nadalje nastojati pružati, kad god je moguće, usluge za djecu koje su od strane centara za soc.skrb indicirane kao potrebne, bilo da se radi o institucionalnim ili izvaninstitucionalnim, uz nastojanje razvoja što više ovih drugih, prije svega preventivnog i savjetodavnog rada s obiteljima (primarnim, udomiteljskim).

Nadam se da će i novi Zakon o udomiteljstvu, koji je upravo u pripremi, otvoriti mogućnost profesionalizacije udomiteljstva što bi doprinijelo većem ulasku mlađih i kvalitetnijih udomitelja u sustav skrbi o djeci. Sada situacija ne zadovoljava, iz Doma na udomiteljstvo odlazi gotovo isti broj djece koji iz udomiteljskih obitelji ulazi u Dom, udomitelji se često ne mogu nositi s raznim teškoćama i traumama djece, a nemaju dovoljnu stručnu podršku i vještine.

Pravo svakog djeteta je život u obiteljskom okruženju, s naglaskom da, ako to nije njegova primarna obitelj, u kvalitetnoj udomiteljskoj obitelji.

  • Statistički podaci o korisnicima i uslugama Dječjeg doma ZAGREB krajem veljače 2017.

Dom pruža usluge za ukupno 320 korisnika:

  • smještaj: 90 djece: privremeni smještaj 74 i smještaj u malim skupinama 16
  • cjelodnevni i poludnevni boravak: 40 djece
  • organizirano stanovanje: 38 djece i mladih: 20 djece uz sveobuhvatnu podršku i 18 mladih uz povremenu podršku
  • Majčinski dom: 10 trudnica i majki i 10 male djece
  • rana intervencija: 32 djece
  • savjetovanje i pomaganje obiteljima i djeci (primarnim, udomiteljskim, posvojiteljskim): 100 korisnika: 22 udomiteljske obitelji, 65 primarnih, 3 posvojiteljske, 10 mladih po otpustu iz doma.

Omjer: 28% institucionalnih : 72% izvaninstitucionalnih usluga.

U Dom je tijekom 2016. primljeno 63 djece, a otpušteno 79 (u biološku obitelj 24, udomiteljsku obitelj 22, posvojenje 6).

Zabinjavajući je izraziti pad broja posvojenja, samo 6 (u odnosu na 15-godišnji prosjek Doma od 30 posvojenja godišnje).

Zagreb, 21.03.2017.
 

BLAGDANI U DOMU

Dragi prijatelji djece, suradnici Doma,

Uz angažman i požrtvovnost svih zaposlenih Doma, na prvom mjestu odgajatelja, ogroman doprinos da Božić i Nova godina u Domu budu veseli, ugodni i puni lijepih događanja, dajete VI, naši volonteri, donatori i sponzori.

Volonteri tijekom cijele godine djeci daju sebe, svoje vrijeme, neprocijenjivu brigu i ljubav “svome” djetetu, hrane ga toliko potrebnim emocijama.

Donatori i sponzori čine život u Domu lakšim, u predblagdansko vrijeme donose raskoš darivanja, veselje. Pokazuju djeci koliko je svatko od njih važan i koliko ga volimo. Tako i boravak u instituciji, izvan obitelji, bude podnošljiviji, ugodniji.

HVALA svima koji ste tijekom prosinca 2016. godine uljepšali blagdane djeci u Domu i uz sve materijalno donosili sebe i puno ljubavi.

Neka vam je svima sretna i uspješna 2017.!

 27.12.2016.                                                                Jasna Ć. Kelava

Galerija slika:

 

 

DEINSTITUCIONALIZACIJA – Organizirano stanovanje djece, mladih i majki s djecom

Već 15 – ak godina Dječji dom Zagreb je u procesu transformacije i deinstitucionalizacije. U praksi to znači da smo od nekadašnje ustanove koja je zbrinjavala djecu smještajem, često dugotrajnim, što je institucionalna skrb, postali pružatelj 10 socijalnih usluga, uglavnom izvaninstitucionalnih, za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, za obitelji (primarne, udomiteljske i posvojiteljske) te trudnice i majke s djecom.

Uz uslugu privremenog smještaja kao institucionalnu te smještaja u malim skupinama radi intenzivnog tretmana dječaka u dobi do 14 godina s problemima u ponašanju, Dom pruža izvaninstitucionalne usluge: rane intervencije za malu djecu, poludnevnog i cjelodnevnog boravka, organiziranog stanovanja uz povremenu podršku ili sveobuhvatnu 24 – satnu podršku te usluge savjetovanja i pomaganja obiteljima, udomiteljima, posvojiteljima, kao i djeci i mladima nakon izlaska iz sustava Doma.

Na dan 31.12.2015. godine Dom je pružao usluge za 320 korisnika, od kojih je na smještaju (institucionalni oblik skrbi) 109 djece, a u izvaninstitucionalnim uslugama 211 korisnika(omjer institucija : izvaninstitucija = 34% : 66%).

Već od 01.03.2016. godine ovaj omjer postaje 30% institucionalne skrbi : 70% izvaninstitucionalnih usluga. Naime od 01.03.2016. godine, počinju s radom 3 nova organizirana stanovanja, 2 s 24 – satnom podrškom (prvo za djecu 0 – 7 godina i drugo za djecu 12 – 18 godina) te 1 organizirano stanovanje 2 majke s malom djecom  s povremenom podrškom. Do kraja 2016. godine planiramo završiti transformaciju, postati Centar za pružanje usluga djeci, odnosno postići optimalni omjer 20% : 80%.

Uz 7 postojećih dislociranih stambenih jedinica Dom je od gradonačelnika M. Bandića  i Grada Zagreba dobio 2 komforna 2 – sobna stana u naselju Vrbani. Stanove je u cjelosti sponzorski opremila Atlantic Grupa.

Od Erste banke Dom je dobio na korištenje opremljeni 2 – sobni stan u naselju Voltino za koji Banka podmiruje i režijske troškove. U stanu privremeno borave 2 mlade majke (17 g. i 19. g.) s 2 male djece uključene u program organiziranog stanovanja uz povremenu stručnu podršku.

Zahvaljujem svima u ime naših korisnika i osobno na nesebičnoj i vrijednoj pomoći Domu u nastojanjima da skrb o korisnicima, prije svega nezbrinutoj djeci, bude što kvalitetnija i da im da što bolju perspektivu.

Jasna Ćurković Kelava

Zagreb, 29.02.2016.

 

POSVAJANJE I UDOMLJAVANJE TEŽE POSVOJIVE DJECE

Nakon osam (8) mjeseci traženja obiteljske skrbi, udomitelja ili posvajatelja, za djecu koja dugo borave u Dječjem domu Zagreb, putem web stranice Doma, veoma smo zadovoljni rezultatima: 1 dječak je posvojen, 1 dječaka su zbrinuli baka i djed, 3 dječaka su udomljena u dobre obitelji, 1 dječak je u postupku posvajanja i 1 djevojčica u postupku udomljavanja. Za ovih sedmero djece objavili smo anonimne profile na webu i vrlo brzo nakon toga su zbrinuti u obiteljima. Još čekamo obitelj koja bi skrbila o 6 – godišnjem dječaku s teškoćama iz autističnog spektra, najbolje bi bilo posvajatelje, a u obzir dolaze i udomitelji, ako ne trajno, barem povremeno.

Veliki problem u sustavu socijalne skrbi je dugotrajnost traženja obitelji posvajatelja i udomitelja za djecu, pogotovo za djecu s teškoćama u razvoju ili onu stariju od 7 godina.

Pokazali smo da je traženje putem weba jako dobar i u našem slučaju 87,5% uspješan način, treba se samo više potruditi. Ako znamo da ovo “samo više potruditi” znači uložiti u bolji život djeteta, usrećiti ga, ne smije se čekati i dvojiti.

Više od 400 djece koja imaju pretpostavke za posvajanje nalazi se na popisu Ministarstva socijalne politike i mladih. Što se za njih poduzima nije vidljivo. Ako se nešto i poduzima, je li to dovoljno? Veliki broj ove djece je već u starijoj dobi (iznad 12 godina) i gotovo su izgubili šansu da se za njih odluči neka posvajateljska obitelj. U pravilu se predugo čekalo s pokretanjem postupaka za raščišćavanje pravnog statusa djeteta, a i postupci na sudu traju dugo.

Objava ovih 8 anonimnih profila djece na webu izazvala je veliki interes posvajatelja i udomitelja, pokazala je da je za gotovo svako dijete moguće naći obitelj. Zašto i za ovih 400 djece sustav (MSPM i centri za socijalnu skrb) na ovaj ili neki drugi način ne traži zbrinjavanje u obiteljima.

Sustav se mora pokrenuti i učiniti puno više od uobičajenog za djecu koja odrastaju po domovima i izvan obitelji. Svako zbrinuto dijete za stručnjake je uspjeh, a za dijete sreća. I ŽIVOT!

11.12.2015.

 

 

Dragi potencijalni posvajatelji i udomitelji,

Dječji dom ZAGREB će od 23.03.2015. godine na ovoj stranici pod naslovom TRAŽI SE OBITELJSKA SKRB objavljivati opisne profile djece za koju tražimo posvajatelje ili udomitelje spremne, sukladno djetetovim potrebama, osigurati odgovarajuću skrb i stabilno obiteljsko okruženje.

Nakon donošenja novog Zakona o socijalnoj skrbi, Pravilnika o minimalnim standardima pružatelja socijalnih usluga, kao i Plana transformacije i deinstitucionalizacije domova socijalne skrbi, domovi za djecu mogu se aktivnije uključiti u procese udomljavanja i posvajanja djece.

U ovom pokušaju doma u traženju obitelji za djecu radi se o djeci koja više godina borave u domu i za koju njihov nadležni centar za socijalnu skrb, unatoč pokušajima, nije još uvijek pronašao obitelj posvajatelja ili udomitelja. Najčešći razlozi su nespremnost kontaktiranih obitelji da preuzmu brigu o djetetu s teškoćama u razvoju ili zdravstvenim problemima, brigu o 3 ili više braće/sestara ili djeci starijoj od 8 godina.

Ukoliko se neka obitelj iz Zagreba i šire regije odluči posvojiti ili udomiti dijete čiji profil objavimo, stručnjaci Dječjeg doma Zagreb će u vrijeme i nakon preuzimanja skrbi o djetetu savjetovati i pružati stručnu podršku djetetu i obitelji.

Zainteresirane obitelji, bilo da se radi o potencijalnim posvajateljima koji se nalaze u Registru posvajatelja, licenciranim udomiteljima ili onima koji to žele postati, mogu se javiti na e – mail adresu: dom-za-djecu-zagreb@zg.t-com.hr, nakon čega ćemo ih uputiti u dalju proceduru i na centar za socijalnu skrb, nadležan za postupke posvajanja i udomiteljstva svakog konkretnog djeteta.

Nadam se da ćemo uspjeti u suradnji s CZSS za svako dijete pronaći najbolju obiteljsku skrb u kojoj će, unatoč lakšim ili težim problemima koji ga prate, u poticajnoj sredini moći realizirati sve svoje potencijale.

Srdačan pozdrav,

Jasna Ćurković Kelava

Zagreb, 23.03.2015.

 

Intervju, Jasna Ćurković Kelava: Zašto se Hrvati teško odlučuju na posvajanje djece s teškoćama u razvoju

Cijeli intervju pročitajte ovdje!

Zagreb, 23.03.2015.

 

Dragi prijatelji Doma i suradnici,

I ovaj prosinac donosi djeci smještenoj u sjedištu Doma i podružnicama puno više od uobičajenog, više veselih događanja, posjeta i darivanja. Sve to zahvaljujući donatorima i sponzorima, našim volonterima, koji nesebično daruju sebe i od sebe.

Ovih dana započeti će građevinski radovi obnove Majčinskog odjela zahvaljujući velikodušnoj potpori Gradonačelnika i Grada Zagreba, Zagrebačke banke i Gradske četvrti Gornji grad – Medveščak. Odjel će već sredinom 2015. moći zbrinuti više majki s djecom.

Svima Vama od srca u ime djece, zaposlenika i osobno želim sretne nastupajuće blagdane i uspješniju i ljepšu 2015.!

Jasna Ćurković Kelava

11. prosinac 2014.

05.12.2006. 034

MILAN BANDIĆ – TATA MAJČINSKOG ODJELA

Poštovani,

Nekoliko zadnjih mjeseci Dječji dom Zagreb, pogotovo Odjel skrbi o djeci od 0 – 7 godina, zaprima znatno veći broj od uobičajenog zahtjeva za smještaj djece.
Češća su i hitna izdvajanja male djece iz obitelji u kojima im je bio ugrožen razvoj ili su zanemarivana. Očito je da dugotrajna kriza i recesija u društvu uzrokuju sve više teškoća u funkcioniranju obitelji, gubitak posla, neimaštinu, što generira nezadovoljstvo i češće nasilje, a sve navedeno najteže se odražava na djeci.
Centri za socijalnu skrb zatrpani su mnoštvom poslova koji se odnose na zaštitu djece i obitelji, a kako se udomiteljstvo za djecu nedovoljno i sporo razvija ( u Gradu Zagrebu je zanemariv broj udomitelja), najčešće se donose odluke o smještavanju djece u ustanovu.
Zbrinjavanjem većeg broja djece smještajem u ustanovi, usporava se proces transformacije Doma u Centar za djecu koji bi u puno većem opsegu pružao usluge u patronaži u lokalnoj zajednici, stručnu pomoć djeci i obiteljima u riziku, udomiteljskim, posvajateljskim obiteljima, te smanjio kapacitet smještaja u korist cjelodnevnih i poludnevnih boravaka djece.

No, nije nam sve baš u nijansama sive.

Unatoč sveobuhvatnoj materijalnoj krizi, Grad Zagreb i gradonačelnik Milan Bandić, te Gradska četvrt Gornji grad – Medveščak, svesrdno su se angažirali kako bi pomogli Domu u uređenju stambenog dijela Majčinskog odjela. Uz donaciju Zagrebačke banke od 500.000,00 kn „pokrit“ će nam troškove uređenja do ukupnog iznosa od 1.750.000,00 kn, što je za nas predragocjena pomoć i podrška.
Naime, tek nakon ovih radova kojima će se kapacitet Odjela povećati, moći ćemo realizirati sve zahtjeve za smještaj nezbrinutih trudnica i majki s novorođenčadi.
Cilj nam je da nakon poroda što veći broj djece ostane uz svoje mame, da zaokružimo skrb o njima. I na tom putu gradonačelnik Milan Bandić, kojega smo svečano proglasili TATOM MAJČINSKOG ODJELA, pomoći će i dalje, pri zapošljavanju majki kroz projekt socijalnog poduzetništva i ustupanjem nekoliko stanova za stambene zajednice majki s malom djecom.

Nazorova će uskoro postati pravo gradilište, uz radove na Majčinskom odjelu, kreće dugoočekivana izmjena stolarije na zgradi Doma, financirana iz proračuna Ministarstva socijalne politike i mladih.

I još nekoliko lijepih priča u ne baš veselom vremenu:
– Zahvaljujući obitelji Galić i hotelu Laurentum u Tučepima, te gospodinu Josipu Dilberu, maleni iz Nazorove će i ove godine imati prekrasna morska ljetovanja već u 6. mjesecu. U 9. mjesecu putuju u Istru, gdje će tjedan dana biti gosti u Villa Antoli kod Poreča.
– U organizaciji nakladničke kuće Laurana i Koraljke Zdunić započele su promocije slikovnica iz biblioteke Klasik – profesor Baltazar, od kojih će se većina održati u Nazorovoj i podružnicama Doma.

Zahvaljujem svima koji pomažu djeci i radu ustanove, da možemo i u uvjetima 10% smanjenog proračuna dobro funkcionirati.

Uz želje za ugodno i lijepo ljeto,

srdačni pozdravi iz Nazorove!

Jasna Ćurković Kelava

Zagreb, 12.06.2014.

 

 

Dragi prijatelji Doma, donatori i sponzori, poštovani suradnici,

Vrijeme prosinačkih blagdana (Sv.Nikola, Božić, Nova godina) je u Domu u Nazorovoj, podružnicama i Stambenoj zajednici uvijek intenzivno razdoblje. Brojni stari i novi prjatelji su nas posjetili, darivali djecu, družili se s nama. Donijeli su nam, uz materijalnu pomoć, puno ljubavi, pažnje, interesa za sudjelovanje u skrbi o djeci.

U prilično teškom razdoblju, kada nas, kao ustanovu socijalne skrbi i korisnika državnog proračuna, kriza i recesija veoma pogađa, vaš doprinos kvaliteti života djece u instituciji je ogroman. Uz naše volontere, dajete dodatnu vrijednost i spoznaju da djeca u potrebi uz svoje tete i odgajatelje, naše osoblje, imaju još puno brižnih prijatelja izvan Doma,.

Kako i ova tek započeta 2014. godina ne obećava puno, sve ono što smo uz vašu pomoć skupili, od odjeće, obuće, higijenskih potrepština, igračaka, knjiga do novčane pomoći, raspoređivat ćemo tijekom cijele godine. Nastojat ćemo da djeca ne osjete krizu i da im, barem u dijelu materijalnih potreba, osiguramo što više i bolje.

Uz želje za uspješnu 2014., zahvaljujem na Vašoj podršci, djeci i Domu!

Srdačan pozdrav.,

Jasna Ćurković Kelava

21.01.2014.

 

Poštovani,

Nakon gotovo dvogodišnjeg izbivanja, od 01.10.2013. godine opet sam sa svojom djecom i suradnicima, na početku novog mandata ravnateljice Dječjeg doma ZAGREB.

U proteklom  razdoblju kad sam bila na mjestu pomoćnice ministrice socijalne politike, zaštita djece, pogotovo djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, bila je u središtu mog interesa i aktivnosti. Vjerujem i nadam se da će politike prema djeci i za djecu koje su u tom periodu zacrtane i osmišljene, u skoroj budućnosti pokazati konkretne rezultate u praksi.

Mislim pri tome na otvaranje mogućnosti u zakonskim i podzakonskim rješenjima na razvoj brojnih usluga za djecu i obitelji u riziku, s raznim problemima, koje će dječji domovi transformirajući se u centre za djecu, moći provoditi.

To je svakako u interesu i na korist djece, na zadovoljstvo njihovih obitelji (bioloških, posvajateljskih, udomiteljskih), te za profesionalnu i osobnu ostvarenost ciljeva stručnjaka u važnom i odgovornom angažmanu skrbi o djeci.

Povratkom na staro radno mjesto, sa zadovoljstvom mogu konstatirati kako je razina kvalitete skrbi o djeci u domu visoka, što se može zahvaliti vrijednom i stručnom osoblju, te odgovornom i kvalitetnom rukovođenju u proteklom razdoblju.

Da nisam neobjektivna i pristrana, isto je potvrdio i nedavno provedeni inspekcijski nadzor Ministarstva socijalne politike, ocjenjujući stručni rad u ustanovi u svim organizacijskim jedinicama ocjenom odličan.

Sve ovo je ostvareno i zahvaljujući podršci i pomoći brojnih vanjskih suradnika, volontera i donatora.

Nadam se da će i ubuduće biti uz nas.

Srdačan pozdrav,

Jasna Ćurković Kelava

15.10.2013.