Početna

On-line donacije – opći uvjeti

Rad Dječjeg doma Zagreb, možete podržati uplatom online donacije. Sukladno našim načelima koja promiču dobro upravljanje, transparentnost u radu i odgovornost, molimo vas da obratite pažnju na sljedeća pravila:

ZAŠTITA PRIVATNOSTI DONATORA

Dječji dom Zagreb se obvezuje na stogo čuvanje privatnosti svih fizičkih i pravnih osoba koje su udruzi uplatile online donaciju. U tom postupku prikupljamo samo nužne podatke koji su neophodni za provođenje transakcije. Svi donatori imaju mogućnost odlučiti žele li ili ne da njihovo ime/naziv bude dostupno javnosti na listi donatora. Svi podaci o donatorima se strogo čuvaju, a svi naši djelatnici odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

KORIŠTENJE SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PUTEM ONLINE DONACIJA

Dječji dom Zagreb se obvezuje da će sredstva prikupljena putem online donacija koristiti isključivo za provedbu aktivnosti doma i/ili podmirivanje operativnih troškova doma.

IZVJEŠTAVANJE O DONIRANIM SREDSTVIMA

Dječji dom Zagreb obavezuje se javno objaviti financijski izvještaj o sredstvima prikupljenima putem online donacija i njihovoj potrošnji.

OGRANIČENJE IZNOSA DONACIJE

Najviši iznos koji pojedina fizička ili pravna osoba može donirati je 1,000 (tisuću) kuna godišnje.

POVRAT DONIRANIH SREDSTAVA

Povrat doniranih sredstava moguć je do 30 dana nakon dana uplate.

POREZNE OLAKŠICE ZA DONATORE

Obveznici poreza na dobit mogu u svoje rashode poslovanja koji im umanjuju osnovicu poreza, uključiti darovanja u naravi ili u novcu, dana u kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, športske, vjerske i druge svrhe, udrugama i drugim osobama koje ove djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% ukupnog prihoda ostvarenog u prethodnoj kalendarskoj godini. Obveznicima poreza na dobit koji posluju s gubitkom, rashodi učinjeni za darovanja za neprofitne namjene, ne uvećavaju porezni gubitak.

Obveznici porez na dohodak mogu po osnovu danih darovanja za neprofitne namjene povećati svoj osobni odbitak (osobni odbitak je neoporezivi dio dohotka) za iznose danih darovanja, ali najviše do 2% ukupnih primitaka ostvarenih u prethodnoj kalendarskoj godini.

Iako su od 1. siječnja 2007.g. ukinute brojne sada propisane olakšice u sustavu poreza na dobit, a do konca 2006.g. se najavljuje i ukidanje olakšica u sustavu poreza na dohodak, ova porezna olakšica ostaje na snazi i nakon 1. siječnja 2007.g.

Porezna olakšica pri davanju donacija propisana je ne samo za pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, već i za sve fizičke osobe nezavisno iz kojeg izvora ostvaruju dohodak. Tako npr. osoba koja ostvaruje dohodak samo temeljem radnog odnosa, a tijekom godine daruje za neku od nabrojanih neprofitnih namjena, može podnošenjem godišnje prijave poreza na dohodak ostvariti pravo na povećani osobni odbitak za svotu izdatka za darovanja, te tako umanjiti poreznu osnovicu.(preuzeto sa internetske stranice Ureda za udruge Vlade RH, www.uzuvrh.hr)

Više informacija o poreznim olakšicama pročitajte na: http://www.uzuvrh.hr/stranica.aspx?pageID=49.

PITANJA I POMOĆ

Ako imate pitanja ili vam je potrebna pomoć, molimo obratite se na:
– Tel: (01) 482 1700
– E-mail : dom-za-djecu-zagreb@zg.t-com.hr