Početna

Socijalne usluge

PRIVREMENI SMJEŠTAJ

Korisnici usluge privremenog smještaja su djeca dobi od  7 – 18 g. koji se primaju u Dom rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb te odlukom Komisije za prijem i otpust korisnika.

Korisnicima na smještaju se osigurava prihvat, čuvanje, stanovanje, zdrava i redovita prehrana, briga o zdravlju i higijeni, nabavka potrebne odjeće i obuće, briga o odgoju i obrazovanju. Osigurava se pomoć u redovitom učenju, pisanju zadaća i prevladavanju odgojno-obrazovnih poteškoća.

 POLUDNEVNI / CJELODNEVNI BORAVAK

Poludnevni/cjelodnevni boravak je usluga za djecu iz šire lokalne zajednice. Potiče se razvoj djeteta u različitim područjima: obrazovnom, zdravstveno-higijenskom, tjelesnom i psihosocijalnom. Djeca se u poludnevni/cjelodnevni program upućuju rješenjem centra za socijalnu skrb.

Kroz uslugu poludnevnog / cjelodnevnog boravka djeci se osigurava zdrava i redovita prehrana, briga o zdravlju i higijeni, briga o odgoju i obrazovanju, razvijanje radnih vještina, provođenje slobodnih aktivnosti i igre, izleti u organizaciji Doma kao i potrebna psihosocijalna pomoć.

Iz dnevnog boravka:

IMAG0168_r 5_4_2016 - Poludnevni - 004_r5_4_2016 - Poludnevni - 007_r

USLUGA SAVJETOVANJA I POMAGANJA

Po rješenjima  centara za socijalnu skrb Podružnica Laduč pruža usluge savjetovanja i pomaganja korisnicima i njihovim obiteljima ( primarnim i udomiteljskim).
Savjetovanje i pomaganje članovima obitelji, posebno roditeljima djece je  usluga  koja se  pruža radi prevladavanja poteškoća unutar obitelji, između roditelja i djece s ciljem  stvaranja uvjeta za normalan život djeteta u toj obitelji.

Ova uslugu pruža se primarnim obiteljima, te obiteljima udomitelja  djece, kroz grupni i individualni savjetodavni rad, u prostorijama Doma ili u obitelji putem mobilnog tima psihologa, soc.radnika i odgajatelja.

U suradnji s centrima za socijalnu skrb Grada Zagreba i  Zagrebačke županije, stručni tim Podružnice  udomiteljima i udomljenoj djeci pruža slijedeće usluge:

• pripremu djeteta i udomitelja na zajednički život tijekom perioda upoznavanja
• savjetovanje i pomaganje udomiteljskoj obitelji u periodu adaptacije djeteta na obitelj
• individualni savjetodavni rad s udomiteljima i udomljenom djecom
• grupe podrške udomiteljima

Slika djeca prozor2-1