Početna

Projekti i programi

Projekti i programi

lifebook    RADIONICA ZA DJECU LIFEBOOK – MOJ    ŽIVOT U KNJIZI

U suradnji s Edukacijsko – rehabilitacijskim fakultetom te s nizozemskom organizacijom civilnog društva Verenigng voor Jeugd-en Kinderzorg (VJK) provodili su se ljetni Kampovi „Otpornosti za djecu i mlade iz udomiteljskih obitelji i dječjih domova“ kroz kreativne radionice osnaživanja djece i mladih u sustavu socialne skrbi.
Na temelju provedenih radionica osmišljen je program Lifebook radionica ili Moj život u knjizi.
Program će se provoditi kroz 5 modula s ciljem da dijete prepozna svoj život kao nešto dragocijeno i jedinstveno s pozitivnim elementima. Radionice će provoditi 2 odgajatelja koji su prošli edukaciju, provedba radionica 1x tjedno u trajanju od 45 min. Po završetku programa radionica svako dijete dobiva svoju Životnu knjigu s pozitivnim elementima koju je izgradilo tijekom provođenja radionica.

 

hrabrimedo    PROGRAM UDRUGE HRABRI TELEFON

Udrugom Hrabri telefon provodi program osnaživanja djece i mladih u institucionalnom tretmanu “Osnaživanje djece u dječjem domu” kroz teme radionica:
– osnaživanje pozitivne slike o sebi,
– prepoznavanje i nošenje s emocijama,
– podučavanje nenasilne asertivne komunikacije,
– podučavanje o dječjim pravima naročito onim vezanim uz participaciju korisnika u životnom okruženju.
Radionice se provode s djecom i mladima koji su se tek uključili u ustanovu te djecom i mladima koji su u ustanovi duže vrijeme. Programom djeca usvajaju nova znanja o sebi, o svijetu oko sebe, razvijaju životne vještine koje će im omogućiti ostvarivnje kvalitetnijih odnosa sa svojom okolinom i osjeća da nisu sami sa svojim problemima. Zahvaljujući stjecanju novih znanja, vještina i osjećaja sigurnosti djeca postaju spremnija za samostalan život.

 

moreprica    PROGRAM UDRUGE MORE PRIČA

Glavni cilj programa Udruge More priča su pomoć i edukacija korisnika o čistoći naše obale. Program se provodi s ciljem osvještavanja mladih o važnosti Ekologije kroz likovne radionice i grupne susrete s djecom i mladima u Domu.
U 2016.g. odvijati će se radionice osim u Domu na sljedećim lokacijama:

– Krk,– čišćenje obale. Za ovu akciju predviđena su 2 vikenda.
– Tradicionalno sudjelovanje edukativno-ekološkoj akciji – Puntarska Draga svima nam draga
– III ekonomska škola – likovne radionice dva puta mjesećno pod vodstvom članova udruge i ponekad renomiranih umjetnika kao
gostiju.
– Izložbe – kontinuirane prodajne izložbe.

 

djecijaposla1    CENTAR ZA PSIHOSOCIJALNU    DOBROBIT DJECE I MLADIH “DJEČJA    POSLA”

PROJEKT – TERAPIJA IGROM ZA DJECU I MLADE DJEČJEG DOMA LADUČ

“Dječje igre nisu samo igre, nego ih treba smatrati ozbiljnom dječjom djelatnošću” Michael Eyquem de Montaigne

Svako dijete se tijekom odrastanja suočava s brojnim izazovima zbog kojih može imati potrebu za dodatnom stručnom podrškom u cilju:

jačanja samopouzdanja i samopoštovanja
– izgradnje pozitivne slike o sebi
– prepoznavanja i primjerenog izražavanja osjećaja
– prevladavanja strahova
– razvijanja socijalnih vještina
– osamostaljivanja
– izgradnje kvalitetnih odnosa s djecom i odraslima
– učenja konstruktivnih načina nošenja sa stresom
– ostvarivanja školskog uspjeha u skladu s vlastitim mogućnostima i sl.
U određenim situacijama, kao što su:
– narušeni obiteljski odnosi (sukobi u obitelji, razvod braka roditelja, odvajanje od obitelji)
-nagli i neočekivani životni događaji (gubitak bliske osobe, bolest, izloženost prirodnim katastrofama, ratnim i poratnim okolnostima)
-izloženost zanemarivanju i/ili zlostavljanju (fizičko, emocionalno, seksualno)
-problemi u doživljavanju i ponašanju (anksioznost, depresivnost, agresija prema sebi i drugima i sl.),
stručna podrška nije samo poželjna, već nužna za daljnji djetetov razvoj i dobrobit.

Neovisno o povodu uključivanja u terapiju igrom, djetetu se pristupa nenametljivo – jezikom igre kojim svako dijete komunicira na sebi svojstven način. Kroz igru, djeca dotiču proživljena iskustva u sigurnim uvjetima i sama doziraju koliko se njima i na koji način u tom trenutku mogu baviti.
Stoga, terapija igrom potiče dijete da iskoristi vlastite potencijale za samoizlječenje, a terapeuti mu osiguravaju uvjete u kojima to može ostvariti!

 

drogarecine    PROGRAM PREVENCIJE I ZLOUPORABA    SREDSTAVA OVISNOSTI

Dječji dom Laduč u suradnji s Centrom za prevenciju i izvan bolničko liječenje ovisnosti Zaprešić već treću godinu za redom provodi program prevencije ovisnosti o drogama za starije korisnike od 5-8 razreda i učenike srednje škole.

Cilj programa je:
– edukacija i osnaživanje korisnika za pozitivne izbore
– edukacija o štetnosti droga i alkohola
– provođenje prevencije za rizičnu skupinu djece
– rana detekcija eksperimentiranja sa sredstvima ovisnosti.
Vrijeme trajanja programa – tijekom cijele godine, kroz radionice 1X mjesečno, tribine i edukacije prema raspoloživosti.

 

stomisedogadja    PROGRAM PUBERTET, ADOLESCENCIJA    I SPOLNI RAZVOJ „ŠTO MI SE DOGAĐA”

 

 

CILJ PROGRAMA
Upoznati adolescenta o tjelesnim i drugim promjenama koje se događaju u dobi adolescencije te o izazovima koje ta faza odrastanja predstavlja kao što su:
– razvoj vlastitog identiteta,
– uspostavljanje kvalitetnih odnosa s drugim ljudima,
– uspostavljanje zrelih i odgovornih partnerskih veza.

SVRHA PROGRAMA
Olakšati polaznicima razumijevanje promjena koje im se događaju kao i uspješno izvršavanje izazova odrastanja i savladavanje mogućih prepreka.
Program će se provoditi kroz radionice i poster prezentacije.
Teme radionica
1. Što polaznici znaju ili misle da znaju o pubertetu, adolescenciji i spolnom razvoju? Kako se mijenjamo u tom razdoblju?
2. Što znaju o spolnim odnosima, rizicima od trudnoće i bolesti? Kako se zaštititi?
Vrijeme trajanja programa: tijekom cijele godine kroz radionice 1X mjesečno, tribine i edukacije prema raspoloživosti.

 

medijatori    MALI MEDIJATORI

Svrha programa „Mali medijatori“ je prevencija nasilničkog ponašanja među djecom.
Glavni cilj programa je upoznati djecu s znanjima i vještinama koje će im koristiti u rješavanju svakodnevnih sukoba. Upoznavanjem djece s medijacijom kao metodom nenasilnog rješavanja sukoba, stvara se pozitivna atmosfera, okruženje u kojem se djeca osjećaju sigurno, prihvaćeno, ugodno i poštovano. Takva pozitivnija atmosfera može utjecati na sam proces odgoja i obrazovanja i na rezultate uspjeha svakog pojedinog djeteta. Prema načelima medijacije sukob može biti konstruktivan i ne mora uvijek završiti pobjedom jedne strane i ponižavanjem druge. Iz sukoba obje strane mogu izaći kao pobjednici, a ponekad i kao prijatelji jer je osnovna svrha medijacije njena usmjerenost na izgradnju odnosa u budućnosti.

ODGOJNO OBRAZOVNI CILJEVI I ZADACI PROGRAMA
• jačanje osjećaja samopoštovanja,
• uočavanje pozitivnih osobina drugih,
• razvijanje međusobnog povjerenja i potpore,
• razvijanje osjećaja osobne odgovornosti i suradničkih odnosa
• prepoznavanje sukoba u svakodnevnom životu,
• upoznavanje različitih načina rješavanja sukoba i sporova među djecom
• uočiti mogućnost pozitivnog rješavanja sukoba
• stvaranje boljeg odgojnog i socijalnog okruženja
• uvidjeti postojanje sličnosti i razlika među ljudima
• razumijevanje, prihvaćanje i poštivanje drugačijih mišljenja i uvjerenja
• učenje komunikacijskih vještina

NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA
Program će se realizirati kroz održavanje radionica u trajanju od 45 minuta 2 puta u mjesecu kroz cijelu nastavnu godinu.

METODE RADA
U radu će se koristiti metode učenja i poučavanja:
• metoda usmenog izlaganja,
• metoda razgovora,
• metoda demonstracije,
• metoda crtanaj i pisanja,
• metoda čitanja i rada na tekstu,
• metoda igranja uloga

 

kulinarskeradionice    KULINARSKA RADIONICA-MASTERCHEF

Svrha kulinarske radionice je upoznati djecu s osnovnim znanjima i vještinama iz kulinarstva i slastičarstva. Djevojčice i dječaci će otkrivati kako process kuhanja može biti zabavan i kreativan process. Djeca će aktivno sudjelovati u pripremi slanih i slatkih jela koja će potom degustirati. Korisnici će aktivno sudjelovati u svim segmentima izrade kolača i torti od same pripreme namirnica do vaganja potrebne količine, sjedinjavanja sastojaka te termičke obrade.

Cilj programa:
– jačanje osjećaja samopuzdanja
– razvijanje novih sposobnosti i vještina
– razvijanje fine motorike
– razvijanje suradničkog odnosa
– razvijanje kreativnosti
– razvijanje svijesti o raznovrsnoj i uravnoteženoj prehrani
– ravijanje pozitivnog grupnog ozračja

NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA
Program će se realizirati kroz održavanje radionica u trajanju od 45 minuta 2 puta u mjesecu kroz cijelu nastavnu godinu.