Početna

Događanja

DONACIJA ZAGREBAČKE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE

U petak 09.prosinca 2016. U 12:00 sati Zagrebačka zajednica tehničke kulture svečano je predala DONACIJU INFORMATIČKE OPREME Podružnici Ivan Goran Kovačić u sklopu kontinuiranog praćenja korisnika već 18 godina, a uz potporu Grada Zagreba.

Riječ je o program Inform@ koji na multidisciplinarni način, osposobljava korisnike Doma
i nudi dodatni edukativni sadržaj.
Program je koncipiran kao izvannastavna i izvaninstitucionalna aktivnost tijekom koje se nastoji osnažiti polaznike i njihove odgajatelje u području primjene novih rješenja u području
korištenja poznatih tehnologija, u pravilu IT te im povećati konkurentnost u znanjima i
vještinama.
Zato je i sadržaj donacije vrijedne oko 15.000,00 kuna prilagođen potrebama ovih mladih ljudi i njihovih odgajatelja.
Osim primopredaje donacije ZZTK je osigurala i svečani domjenak kako bi svim korisnicima Doma, njihovim odgajateljima i stručnim suradnicima, izrazili poštovanje i ukazali na vrijednost svakog pojedinca i njegove uloge u društvu.
Program Inform@ svake godine osim donacije, obuhvaća jednodnevni izlet (po želji
korisnika) na lokacije koje bi ovim mladim ljudima u drugim okolnostima možda ostale
nepoznate.Tako smo do sada, između ostalog, vidjeli: porinuće tankera u brodogradilištu
3. Maj, Planetarij riječke zvjezdarnice koji je među najmodernijima u Europi, ergelu Lipicanaca u Đakovu, Vukovar i Ovčaru, Muzej neandartalaca u Krapini te jednu od
najimpresivnijih špilja Lokvarku u Gorskom Kotaru.
Uz velike zahvale našem DONATORU p r o g r a m   s e    n a s t a v lj a….

 

Press

Dana 30. lipnja 2015. godine u prostorima Centra za kulturu August Cesarec održala se prezentacija diplomskog projekta studentice MA Produkcije scenskih i izvedbenih umjetnosti Nine Križan Život kroz dramatizaciju, kojeg je mentorirao prof.dr.sc. Darko Lukić. Autorice predstave su polaznice dramske grupe – Kristina, Doroteja i Dijana, ujedno štićenice Doma za djecu Ivan Goran Kovačić. U projektu su osim njih sudjelovale socijalne pedagoginje Iva Grgić i Ana Blažević, te dramaturginja Nina Gojić.

Projekt je nastao s namjerom da se pridonese kreativnom obrazovanju u institucijama koje su zadužene za odgoj i obrazovanje djece bez adekvatne roditeljske skrbi. Prva faza projekta sastojala se od provođenja socijalno- pedagoških radionica s ciljem međusobnog upoznavanja i stvaranja grupne kohezije. U drugoj fazi uslijedile su dramske radionice. Početne dramske radionice sastojale su se od Boalovih dramskih igri za glumce i neglumce, kroz koje su polaznice naučile koristiti osnove dramske tehnike što im je omogućilo daljni rad na završnoj predstavi. Tijekom projekta polaznicama su bili organizirani odlasci na brojne kazališne predstave te upoznavanje s glumcima i kazališnim institucijama u Zagrebu. Cilj projekta je osnaživanje i jačanje samopouzdanja polaznica kroz cjelokupan rad te podizanje svijesti o potrebi uključivanja štićenika institucija zaduženih za odgoj i obrazovanje djece bez adekvatne roditeljske skrbi u kulturni sadržaj.

Završna predstava nastala je metodom vođenih improvizacija na temu bullyinga, koju su polaznice same odabrale. Temi smo pristupili svjesni njezine težine i relevantnosti, ali ton predstave neopterećen je očekivanjima koje bi problematika međuvršnjačkog nasilja mogla postavljati. Osnovna narativna linija prekinuta je trima monolozima na slobodnu temu, izgovorenih iz privatnih pozicija izvođačica, a ne njihovih likova. U monolozima izvođačice progovaraju o različitim oblicima konformizma koje susreću u svojoj svakodnevici. Dramskom strukturom koja je isprekidana uplivima privatnih monologa polaznicama dramske grupe omogućeno je da steknu iskustvo izvođenja različitih dramskih formi, kao i da iz privatnih pozicija komentiraju svoje likove te tako izraze slaganje ili neslaganje s njihovim postupcima. Na taj način, pristupivši odabranoj temi iz više rakursa, stvorena je šira slika o preokupacijama današnje srednjoškolske populacije.

Projekt je podržan od Pravobraniteljice za djecu i Grada Zagreba.


TURNIR U STOLNOM TENISU

 

FULIRANJE KOD USPINJAČE 

 

Dolazak igrača NK Dinamo u naš dom

 

Proslava rođendana

 

– Nagradni dvodnevni izlet sa kupanjem i roštiljadom, Ravni Dabar – Karlobag

 

– Jednodnevni izlet – Kutarevo (azil za medvjede) – Krasno (svetište Majke Božije) – Zavižan (meteorološka postaja)*