Početna

Djelatnost doma

Djelatnost  Podružnice Antun Gustav Matoš :

U Podružnici Antun Gustav Matoš odgojno obrazovni rad je organiziran u 2 odjela:

1.Odjel velikih skupina

U Odjelu velikih skupina odgojno obrazovni rad odvija se :

  • u skupini djevojaka koja je organizirana po principu organiziranog stanovanja uz sveouhvatnu podršku – lokacija – Selska 132
  • u skupini dječaka koja je organizirana po principu organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku – lokacija – Nikole i Bože Bjonde 3
  • U skupini dječaka koji su obuhvaćeni uslugom smještaja i poludnevnog boravka – lokacija – Selska 132

2.Odjel malih skupina

U Odjelu malih skupina odgojno obrazovni rad organiziran je:

  • u četiri skupine ( do petero dječaka) u kojima se pruža usluga smještaja te cjelodnevnog boravka.
  • Za dječake kojima se pruža usluga smještaja ili cjelodnevnog boravka organizirano je polaženje nastave u Podrućnom odjeljenju Osnovne škole Augusta Šenoe koje djeluje unutar Podružnice.